معاونین اسبق


معاونین اسبق پژوهشی

دکتر حسین آتشی از سال 1369 لغایت 74/6/12
دکتر محمد حسین کریم از 74/6/13 لغایت 77/10/30
دکتر عبدالرسول رنجبران از 77/10/30 لغایت 80/7/1
دکتر رهبر رحیمی از 80/8/16 لغایت 84/4/8
دکتر علی اکبر میرزایی از 84/4/25 لغایت 93/6/11
دکتر فرهاد شهرکی از93/6/11 لغایت 93/12/1
دکتر درمحمد کردی تمندانی از93/12/1 لغایت 1401/03/7
دکتر نور محمد یعقوبی از 1401/03/07 تاکنون

برنامه های راهبردی حوزه معاونت پژوهش و فناوری برای تبیین یک نقشه راه مناسب


  • برنامه های بلندمدت

1- پوشش یک پنجم از ساختارهای پژوهشی و تولیدات پژوهشی دانشگاه ، توسط قطب های علم و فناوری

2- تبدیل دانشگاه به یکی از قطب های علم و فناوری در سطح منطقه

3- برنامه ریزی جهت تبدیل دانشگاه به عنوان محور توسعه جنوب شرق کشور

4- تثبیت دانشگاه به عنوان یک سازمان پژوهشی برتر در اجرای پروژه های موفق در سطح ملی و منطقه ای

5- برنامه ریزی جهت پررنگ کردن نقش دانشگاه در توسعه تحقیقات متناسب با نیاز کشور و منطقه

6- ایفای نقش موثر در ایجاد و توسعه شبکه ملی و فراملی در جذب بودجه های تحقیقاتی

7-سازمان برتر در پژوهش های کاربردی با هدف تحکیم هویت و تعلیم و تربیت نسل جوان


  • برنامه های میان مدت (برنامه های 4-2 ساله)

1- برنامه ریزی جهت تخصیص 15 تا 20 درصد بودجه پژوهشی دانشگاه برای اولویت های پژوهشی مرتبط با نیازهای منطقه (آب، انرژی های تجدیدپذیر، معدن ، گیاهان دارویی و ایده های فرهنگی ، اجتماعی و بهره وری).

2- برنامه ریزی در خصوص ایجاد هسته های پژوهشی دانشگاه.

3- برنامه ریزی جهت ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های تخصصی در دانشگاه.

4- برنامه ریزی جهت دخیل نمودن دانشگاه درپروژه های ملی و منطقه ای.

5- برنامه ریزی جهت برگزاری نشست های کارآفرینی و فناوری برای ترویج فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه و جامعه.

6- برنامه ریزی جهت بین المللی کردن دانشـگاه در حوزه پژوهش و فناوری (در قالب طرح های جندی شاپور و سیمرغ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و همچنین انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه ها و موسسات علمی خارج از کشور).

 7- ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت شرکت در فرصت های مطالعاتی داخلی و خارجی.
8- برنامه ریزی جهت راه اندازی صندوق حمایت از پژوهشگران استان

9- برنامه ریزی جهت ایجاد پل ارتباطی در حوزه پژوهش و فناوری بین دانشگاه های منطقه هشت.


  • برنامه کوتاه مدت (شش ماهه)

1- برنامه­ریزی و تدوین زیرساخت پژوهش و فناوری که شامل تصویب آیین نامه ها و شیوه نامه های متعدد که باعث تسهیل و افزایش ارتقا و کیفیت فعالیت های پژوهش و فناوری می شود

2- سرمایه گذاری بر روی سیستم انفورماتیک دانشگاه

3- تهیه و راه اندازی سیستم های نرم افزاری دانشگاه در حوزه مختلف اداری و تحقیقاتی

4- راه اندازی آزمایشگاه مرکزی شماره 1 و تدوین نقشه آزمایشگاه تحقیقاتی شماره 2

5- راه اندازی شورای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

6- اتاق فکر و فناوری دانشگاه با دخیل نمودن سازمان های دولتی و غیر دولتی به عنوان بازویی جهت رشد و توسعه دانشگاه

7- ساماندهی نشریات و مجلات دانشگاه چه از نظر کیفی و کمی

8- راه اندازی انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه در جهت فعال کردن دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان نیروی فعال در حوزه پژوهش و فناوری

9- چاپ و نشر گاهنامه ارتباط با دانشگاه با صنعت و جامعه

 


اولويت ­هاي پژوهش و فناور دانشـگاه با توجه به مزيت ­هاي منطقه)هدفمند کردن پایان ­نامه ­ها و طرح­های پژوهشی)

سلامت و آسيب هاي اجتماعي

انرژي هاي تجديدپذير (انرژي باد، انرژي خورشيدي، زمين گرمايي، زيست توده و بيل الکتريکي)

مديريت آب و مدل هاي کاهش تبخير

تجاري سازي گياهان دارويي و گياهان گرمسيري

ترانزيت و ترانشيپ

فناوري اطلاعات و ارتباطات (حوزه رايانش ابري، حوزه واقعيت افزوده و مجازي و حوزه امنيت شبکه و ...)

محيط زيست با اولويت کنترل ريزگردها

معادن