دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر


آخرین اخبار

گزارش جلسه معارفه دانشجویان نوورود دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

گزارش جلسه معارفه دانشجویان نوورود دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

جلسه معارفه دانشجویان ورودی 1400 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر یکشنبه 9/8/1400 از ساعت 20 لغایت 21:30 به صورت مجازی در سامانه LMS برگزار گردید. در ابتدا معاون آموزشی دانشکده، ضمن عرض تبریک به دانشجویان، به مرور برخی قوانین م...