جغرافیا و برنامه ریزی شهری


جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری یکی از برنامه های علمی وهنری آموزش عالی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی اهداف زیر را دنبال نموده است:


الف) تربیت نیروهای متخصص و متعهد برای انجام کلیه امور شهرسازی و همچنین تهیه طرحهای جامع شهری
ب) ایجاد شهرهای جدید و همچنین ایجاد فضای مناسب تحقیق و پژوهش در امر توسعه شهری، بهسازی، نوسازی و ساماندهی شهرهای موجود 
ج)  تامین کارشناس سازمانها و نهادهای مربوطه جهت اجرا و نظارت طرح ها و پروژه های عمرانی شهری و منطقه ای.

 

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۵۳ تاسیس گردید و در حال حاضر در مقاطع کارشناسی جغرافیای شهری ،جغرافیا و برنامه ریزی توریسم،کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری مشغول به فعالیت است.