امکانات گروه

ژئومورفولوژی

آزمایشگاه ژئومورفولوژی جهت آشنایی و انجام کار عملی دانشجویان در دروس ژئومورفولوژی ساختمانی، ژئومورفولوژی اقلیمی و دینامیک و همچنین ژئومورفولوژی ایران راه اندازی شده است و با توجه به امکانات موجود، دانشجویان قادر خواهند بود انواع سنگهای رسوبی،آذرین و دگرگونی و همچنین مقاطع تهیه شده از سنگها را در زیر میکروسکوپهای مجهز،به راحتی ببینندو یا دستگاه گرانولومتری(دانه سنجی)و تامی های مربوطه(الک ها)بافت انواع رسوبات و همچنین تعيین محیط تشکیل آنها را انجام دهند.

 

 

 

 

در این آزمایشگاه تجهیزات زیر موجود می باشد:

 • دستگاه گرانولومتری بهمراه تامی های مربوطه
 • میکروسکوپهای معمولی و پولاریزان
 • انواع سنگهای رسوبی،آذرین و دگرگونی
 • انواع مولاژمربوط به پدیده های ژئومورفولوژی
 • تصاویر ماهواره ای با مقیاس های گوناگون از مناطق مختلف کشور بویژه سواحل دریای عمان
 • انواع عکس های هوایی از قسمت های مختلف کشور در مقیاس های مختلف
 • نقشه های توپوگرافی در مقیاس ۵۰۰۰۰ :۱ استان و۱:۲۵۰۰۰۰پوشش سراسری ایران
 • نقشه های زمین شناسی از گوشه و کنار کشور
 • دستگاه پلانیمتر مکانیکی و دیجیتالی
 • دستگاه کورويمتر
 • ترازوی دیجیتال
 • فشارسنج و ارتفاع سنج
 • دستگاه PH متر

ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی

تجهيزات يك ايستگاه هواشناسي كامل سينوپتيك با هزينه اي بالغ بر ۵۰ هزار دلار خريداري و به صورت ايستگاه هواشناسي در محوطه آزاد مجاور دانشكده نصب گرديد ، كه به صورت مشترك با گروه فيزيك مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اين ابزار كه جهت اندازه گيري پارامترهاي عمده جوي شامل دما، رطوبت ، بارش ، فشار ، تبخير و ساير عناصر اصلي جوي است ، با جديد ترين و دقيق ترين فناوري روز دنيا امكان آشنايي دانشجويان دروس مباني اقليم شناسي ، ميكروكليماتولو‍‍‍ژي و آب و هواي ايران را در مقطع كارشناسي و درس ميكركليماتولوژي پيشرفته و تفسير نقشه ها و نمودارهاي اقليمي دوره كارشناسي ارشد در رشته اقليم را فراهم خواهد ساخت . همچنين امكان انجام پروژه هاي تحقيقاتي دوره دكترا و كارشناسي اقليم شناسي را فراهم مي سازد.

علاوه بر آشنايي دانشجويان با روشهاي اندازه گيري داده ها در هوا و اقليم شناسي با تعيين ديده باني هاي دانشجويي ، قرائت و انتقال داده ها به رايانه امكان ثبت و آرشيو داده هاي هواشناسي ايستگاه جهت مطالعات محققين بعدي خواهد بود ، لذا در كنار ثبت داده ها در ايستگاه سينوپتيك شهر زاهدان كه در مجاورت فرودگاه قرار دارد . اين ايستگاه قادر خواهد بود با توجه به ارتفاع بيشتر و قرار گيري در موقعيت جنوبي تر در مقايسه با آمار ايستگاه سينوپتيك اطلاعات تكميلي تري را جهت انجام پروژه هاي مطالعاتي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي فراهم نمايد .

 

آزمايشگاه سنجش از دور، سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) و فتوگرامتري

اين آزمايشگاه جهت آشنايي و انجام مهارت هاي علمي در زمينه هاي دروس سنجش از دور ، كاربرد عكس هاي هوايي و ماهواره اي ، كارتوگرافي و نقشه خواني در مقطع كارشناسي ودرس سيستم اطلاعات جغرافيايي ( GIS ) مورد استفاده قرار مي گيرد . تجهيزات آزمايشگاه مشتمل بر ۱۲ دستگاه استريوسكوپ ، مجموعه ابزار كارتوگرافي ، عكس هاي هوايي ، نقشه ها ي توپوگرافي و تصاوير ماهواره اي مي باشد. همچنين با توجه به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري موجود سيستم اطلاعات جغرافيايي ، دانشجويان قادر به انجام پروژه هاو تمرينات عملي خود مي باشند .

برخي از مهمترين عمليات انجام شده در اين آزمايشگاه به قرار زير است 

 • تهيه انواع نقشه هاي موضوعي ، پوشش زمين و كاربري اراضي با استفاده از اسناد و مدارك مربوطه
 • تفسير سه بعدي عكس هاي هوايي و انجام محاسبات مربوط به پروژه روي عكس
 • آشنايي با فنون نقشه خواني و تفسير توپوگرافي روي نقشه هاي مربوطه
 • انجام پروژه هاي منابع طبيعي و برنامه ريزي شهري در سيستم اطلاعات جغرافيايي
 • آشنايي با فنون ترسيم نقشه و كارتوگرافي نقشه هاي توپوگرافي و موضوعي
 • تعبير و تفسير تصاوير و داده هاي ماهواره اي جهت آشنايي با وضعيت منابع زميني و عوارض زمين از ديدگاه ژئومرفولوژي منابع آب وخاك ، هيدرولوژي