اخبار

دیدار دبیر و مشاور علمی انجمن علمی جغرافیا با حوزه معاونت فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری زاهدان

دیدار دبیر و مشاور علمی انجمن علمی جغرافیا با حوزه معاونت فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری زاهدان

دکتر قنبری عضو هیئت علمی و استاد مشاور انجمن علمی جغرافیا به همراه دبیر انجمن علمی جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه 1403 با مهندس ناروئی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زاهدان و سرکار ...
 طرح هیات علمی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی به عنوان طرح برگزیده دانشگاهی انتخاب و مورد تقدیر مدیر کل ارتباط با جامعه و صنعت (وزارت علوم) قرار گرفت.

طرح هیات علمی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی به عنوان طرح برگزیده دانشگاهی انتخاب و مورد تقدیر مدیر کل ارتباط با جامعه و صنعت (وزارت علوم) قرار گرفت.

طرح پژوهشی با عنوان " پهنه بندی پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از تجزیه و تحلیل شاخص همپوشانی وزنی (مطالعه موردی دشت گوهر کوه استان سیستان و بلوچستان" به عنوان طرح پژوهشی برگزیده دانشگاه در سال 1402 انتخاب و از طرف وزار...
کارگاه آموزش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در نرم افزار متلب برگزار گردید

کارگاه آموزش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در نرم افزار متلب برگزار گردید

کارگاه آموزش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در نرم افزار متلب توسط دکتر حمید نظری پور در راستای افزایش دانش و مهارت دانشجویان دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی در تاریخ 9 اردیبهشت 1403 در تالار وحدت دانشکده برگزار گردید. در این کا...
بازدید از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاه بین المللی زاهدان

بازدید از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاه بین المللی زاهدان

جهت آشنایی دانشجویان درس هوا و اقلیم شناسی (گروه مهندسی فضای سبز) با ابزارها و ادوات هواشناسی، نحوه ثبت و گزارش داده های هواشناسی، بازدید از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاه بین المللی زاهدان در تاریخ 9 اردیبهشت 1403 انجام گرفت. ...
چاپ مقاله در مجله  Journal of food composition and analysis با درجه کیفی Q1 توسط دکتر صدراله رمضانی

چاپ مقاله در مجله Journal of food composition and analysis با درجه کیفی Q1 توسط دکتر صدراله رمضانی

مقاله با عنوان (Assessment of volatile compounds as potential markers of water deficit stress of two wild ecotypes of Salvia reuterana Boiss) در مجله Journal of food composition and analysis با چارک Q1 و ضریب تاثیر 3/4IF=) در سال ...
اسامی دانشجویان ممتاز و معدل الف گروه مهندسی فضای سبز

اسامی دانشجویان ممتاز و معدل الف گروه مهندسی فضای سبز

ضمن تشکر و آرزوی توفیق روزافزون برای همه دانشجویان، اسامی دانشجویان ممتاز{(معدل الف در دو نیمسال) در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401و نیمسال اول سال تحصیلی 1403- 1402} و همچنین اسامی دانشجویان معدل الف {در نیمسال اول(4021) سال تحص...
 خانم دیمن کاشفی دوست دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری از رساله خود دفاع کرد

خانم دیمن کاشفی دوست دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری از رساله خود دفاع کرد

خانم دیمن کاشفی دوست از رساله دکتری خود با عنوان ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین و نقش آن در توسعه شهری منطقه ای با رویکرد اقتصاد سبز (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) با راهنمایی جناب آقای دکتر عیسی ابراهیم زاده و مشاوره جناب آق...
انجمن علمی جغرافیا، انجمن برتر شانزدهمین جشنواره حرکت

انجمن علمی جغرافیا، انجمن برتر شانزدهمین جشنواره حرکت

انجمن علمی جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان مقام شایسته تقدیر را کسب نمود به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جشنواره بین‌المللی حرکت از دوم تا چهارم دی سال ۱۴۰۲ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این جشنواره، زلفی‌گل وزی...
دکتر عیسی ابراهیم زاده پژوهشگر پر استناد سال 1402

دکتر عیسی ابراهیم زاده پژوهشگر پر استناد سال 1402

بر اساس اعلام پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) آقای دکتر عیسی ابراهیم زاده عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگر پراستناد در سال 1402 نشریات علمی ایرانی در حوزه علوم اجتماعی شد.
پژوهشگران برتر دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی در سال 1402

پژوهشگران برتر دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی در سال 1402

جلسه شورای پژوهشی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ساعت 9 صبح در تاریخ 27 آبان 1402 با حضور اعضا تشکیل و در رابطه با انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده، گروههای آموزشی و برتر دانشجویی تصمیماتی به شرح زیر اخذ گردید. الف- پرونده اس...