امکانات گروه

آزمایشگاه ژئومورفولوژی

آزمايشگاه ژئومورفولوژي جهت آشنايي و انجام کار عملي دانشجويان در دروس ژئومورفولوژي ساختماني، ژئومورفولوژي اقليمي و ديناميک و همچنين ژئومورفولوژي ايران راه اندازي شده است و با توجه به امکانات موجود،دانشجويان قادر خواهند بود انواع سنگهاي رسوبي،آذرين و دگرگوني و همچنين مقاطع تهيه شده از سنگها را در زير ميکروسکوپهاي مجهز،به راحتي ببينندو يا دستگاه گرانولومتري(دانه سنجي)و تامي هاي مربوطه(الک ها)بافت انواع رسوبات و همچنين تعيين محيط تشکيل آنها را انجام دهند.

 

در اين آزمايشگاه تجهيزات زير موجود مي باشد:

 • دستگاه گرانولومتري بهمراه تامي هاي مربوطه
 • ميکروسکوپهاي معمولي و پولاريزان
 • انواع سنگهاي رسوبي،آذرين و دگرگوني
 • انواع مولاژمربوط به پديده هاي ژئومورفولوژي
 • تصاوير ماهواره اي با مقياس هاي گوناگون از مناطق مختلف کشور بويژه سواحل درياي عمان
 • انواع عکس هاي هوايي از قسمت هاي مختلف کشور در مقياس هاي مختلف
 • نقشه هاي توپوگرافي در مقياس ۵۰۰۰۰ :۱ استان و۱:۲۵۰۰۰۰پوشش سراسري ايران
 • نقشه هاي زمين شناسي از گوشه و کنار کشور
 • دستگاه پلانيمتر مکانيکي و ديجيتالي
 • دستگاه کورويمتر
 • ترازوي ديجيتال
 • فشارسنج و ارتفاع سنج
 • دستگاه PH متر
 • دستگاه شبیه ساز هیدرولوژی
 • دستگاه آنالیز ۶ پارامتره در زمینه آنالیز آب
 • آگر جهت نمونه برداری رسوب تا عمق ۸ متری

 

 

آزمايشگاه سنجش از دور ، سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) و فتوگرامتري

اين آزمايشگاه جهت آشنايي و انجام مهارت هاي علمي در زمينه هاي دروس سنجش از دور ، كاربرد عكس هاي هوايي و ماهواره اي ، كارتوگرافي و نقشه خواني در مقطع كارشناسي ودرس سيستم اطلاعات جغرافيايي ( GIS ) مورد استفاده قرار مي گيرد . تجهيزات آزمايشگاه مشتمل بر ۱۲ دستگاه استريوسكوپ ، مجموعه ابزار كارتوگرافي ، عكس هاي هوايي ، نقشه ها ي توپوگرافي و تصاوير ماهواره اي مي باشد .همچنين با توجه به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري موجود سيستم اطلاعات جغرافيايي ، دانشجويان قادر به انجام پروژه هاو تمرينات عملي خود مي باشند.

 

برخي از مهمترين عمليات انجام شده در اين آزمايشگاه به قرار زير است:

۱- تهيه انواع نقشه هاي موضوعي ، پوشش زمين و كاربري اراضي با استفاده از اسناد و مدارك مربوطه

۲- تفسير سه بعدي عكس هاي هوايي و انجام محاسبات مربوط به پروژه روي عكس

۳- آشنايي با فنون نقشه خواني و تفسير توپوگرافي روي نقشه هاي مربوطه

۴- انجام پروژه هاي منابع طبيعي و برنامه ريزي شهري در سيستم اطلاعات جغرافيايي

۵- آشنايي با فنون ترسيم نقشه و كارتوگرافي نقشه هاي توپوگرافي و موضوعي

۶- تعبير و تفسير تصاوير و داده هاي ماهواره اي جهت آشنايي با وضعيت منابع زميني و عوارض زمين از ديدگاه ژئومرفولوژي منابع آب وخاك ، هيدرولوژي

 

 

سالن وحدت

سالن سمعی بصری مجهز به ویدیوپروژکتور،اتصال به شبکه اینترنت واینترانت و امکانات صوتی تصویری با۲۲۰نفر گنجایش جهت برگزاری اجتماعات و دفاعیه پایان نامه ها ی دانشجويان تحصيلات تکميلی در اختیار دانشكده مي باشد.

 

 

ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی

تجهيزات يك ايستگاه هواشناسي كامل سينوپتيك با هزينه اي بالغ بر ۵۰ هزار دلار خريداري و به صورت ايستگاه هواشناسي در محوطه آزاد مجاور دانشكده نصب گرديد ، كه به صورت مشترك با گروه فيزيك مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

اين ابزار كه جهت اندازه گيري پارامترهاي عمده جوي شامل دما، رطوبت ، بارش ، فشار ، تبخير و ساير عناصر اصلي جوي است ، با جديد ترين و دقيق ترين فناوري روز دنيا امكان آشنايي دانشجويان دروس مباني اقليم شناسي ، ميكروكليماتولو‍‍‍ژي و آب و هواي ايران را در مقطع كارشناسي و درس ميكركليماتولوژي پيشرفته و تفسير نقشه ها و نمودارهاي اقليمي دوره كارشناسي ارشد در رشته اقليم را فراهم خواهد ساخت . همچنين امكان انجام پروژه هاي تحقيقاتي دوره دكترا و كارشناسي اقليم شناسي را فراهم مي سازد .

علاوه بر آشنايي دانشجويان با روشهاي اندازه گيري داده ها در هوا و اقليم شناسي با تعيين ديده باني هاي دانشجويي ، قرائت و انتقال داده ها به رايانه امكان ثبت و آرشيو داده هاي هواشناسي ايستگاه جهت مطالعات محققين بعدي خواهد بود ، لذا در كنار ثبت داده ها در ايستگاه سينوپتيك شهر زاهدان كه در مجاورت فرودگاه قرار دارد . اين ايستگاه قادر خواهد بود با توجه به ارتفاع بيشتر و قرار گيري در موقعيت جنوبي تر در مقايسه با آمار ايستگاه سينوپتيك اطلاعات تكميلي تري را جهت انجام پروژه هاي مطالعاتي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي فراهم نمايد .

ایستگاه تحقیقاتی زیست اقلیمی

 

افزایش گازهای گلخانه ای درسالهای اخیر، به خصوص دی اکسیدکربن می تواند موجب تغییر در پارامترهای جوی گردد که این امر کشاورزی را به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. یکی ازمهمترین این تاثیرات، تغییراتی است که در نیاز آبی مشاهده می شود. کشور ایران نیز از این تغییرات مستثنی نبوده و با توجه به محدودیت منابع آبی، نیاز به تخمین تغییرات اقلیمی در شرایط آتی و اعمال آن بر مدیریت صحیح کشاورزی احساس می شود.

به همین منظور  در سال 1392 ایستگاه تحقیقات زیست اقلیمی توسط دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی برای انجام مطالعات زیست اقلیمی و بررسی تاثیرات عناصر اقلیمی بر رشد و نمو پوشش گیاهی در مجاورت باغ بوتانیک دانشگاه و با مساحت تقریبی 4000 متر مربع احداث گردید.

 

 

ایستگاه تحقیقاتی زیست اقلیمی

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

 • 22