معاونت آموزشی


معاونت آموزشی

سیدعلیرضا علوی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سیدعلیرضا علوی
s.a.alavi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1390 1401

شرح وظایف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

    معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امورآموزشی درمقاطع کارشناسی، تحصیلات تکمیلی و نظارت برحسن اجرای مقررات وآئین­ نامه های آموزشی، تصمیم­ گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست­گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره­های آموزشی و ارزیابی آنها و همچنین امور مربوط به اعضای هیات علمی واحد را بر عهده دارد

 

برخی از وظایف و اختیارات این معاونت به شرح زیل است:

۱-  ابلاغ کلیه مصوبات مربوط به شورای هیات رئیسه و همچنین مقررات وآئین نامه ­های ابلاغی ازسوی ریاست واحد به دانشکده ها و حوزه­ های ذیربط و پیگیری و نظارت برحسن اجرای آن

۲- ارائه پیشنهاد به­ عنوان دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت آموزش جهت طرح درشورای هیات رئیسه برای تصویب

۳- ارائه گزارش­های توجیهی لازم به ریاست واحد درخصوص وظایف مربوط به دانشکده ها و حوزه های تحت نظر

۴- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت­های مدیریتی درحوزه معاونت به ریاست واحد

۵-  همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های واحد

۶- همکاری اداره و نظارت برحسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه­ های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره ­های تحصیلات تکمیلی

۷-  برنامه ­ریزی امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری دانشکده­ ها و حوزه ­های ذیربط و نظارت برحسن اجرای وظایف دانشکده­ ها وحوزه­ های وابسته به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق و به­ موقع برنامه­ ها و فعالیتهای آموزشی هر دانشکده وارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ریاست واحد

۸-  پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی حوزه های مختلف درهر نیمسال وانعکاس آن به ریاست واحد واعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی

۹-  اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی و دانش افزایی

۱۰- ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به ­روز رسانی و کارآمدی اعضای هیات علمی واحد، غنا بخشی و ارزش مداری

۱۱- بررسی و پایش مستمر وضعیت آموزشی واحد واحصاء نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصتهای آموزشی

۱۲- تهیه وتنظیم سیاستها، خط مشی­ ها و چشم­ انداز آموزشی واحد و پیگیری مراحل تصویب، ابلاغ، اجرا و روزآمدسازی آنها

۱۳- گسترش کیفی وکمی فعالیتهای آموزشی، تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آموزشی واحد با همکاری کلیه دانشکده هاو حوزه های ذیربط و پیگیری و هدایت مستمر امور مربوط به تصویب، اجرا و اصلاح آنها

۱۴- برنامه­ ریزی به منظور ارتقا و بهبود مستمر خدمات آموزشی واحد درسطح دانشکده ها و مراکز آموزشی

۱۵- برنامه ­ریزی؛ ضابطه گذاری و نظارت بر نحوه بورسیه شدن اعضای هیات علمی و فراهم نمودن تسهیلات آموزشی لازم

۱۶- طراحی و استقرار نظام ارزیابی راهبردی و تنظیم و تدوین شاخص های ارزیابی آموزشی واحد

۱۷- تهیه وارائه گزارشهای رسمی درهر نیمسال از وضعیت آموزشی واحد به تفکیک موضوع،رشته، دانشکده، حوزه و نظایر آن برای ارائه به ریاست واحد

۱۸- سازماندهی و استقرار نظامهای سنجش وارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی ودانشجویان و برنامه ­ریزی به منظور رفع کاستی ها و نواقص از طریق دانشکده ها وحوزه های عملیاتی واحد

۱۹- ظرفیت سنجی در خصوص پذیرش تعداد دانشجویان جدید واعلام به­موقع آن به مرکز آزمون

۲۰- هماهنگی برای انجام امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف واضافه، دریافت و ثبت نمرات در دانشکده ها

۲۱- انجام امورمربوط به مهمانی، ترک تحصیل و تمدید سنوات دانشجویان

۲۲-  تشکیل کمیته­ های ترفیع، ارتقا و انتظامی اعضای هیات علمی واحد

۲۳- تشکیل کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد

۲۴-  طراحی فرایند صحیح پذیرش اعضای هیات علمی

۲۵- هماهنگی به منظوربرگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری و صدورگواهی موفقیت درآزمون جامع

۲۶- برنامه ریزی متون و محتواهای آموزشی واحد

۲۷- انجام سایر امور محوله ازسوی ریاست واحد

۲۸- بررسی و مکاتبه درخصوص دانشجویانی که دارای مدرک پایه معادل می باشند

 ۲۹- تشکیل شورای آموزشی

۳۰- مکاتبه با منطقه و سازمان مرکزی دانشگاه درخصوص دانشجویان مشروطی واخراجی و اخذ مجوزهای لازم

۳۱- اقدام درخصوص نمره و رتبه دانشجویان انتقالی ورودیهای قدیم و اصلاح مشخصات با هماهنگی مرکز آزمون

۳۲- اقدام درخصوص دانشجویان اتباع خارجی و هماهنگی با امور بین الملل دانشگاه و استانداردهای مربوطه

۳۳- صدورگواهی اشتغال و خروجی ازکشور برای دانشجویان مشمول

۳۴- استعلام ریز نمرات و مدارک پایه دانشجویان

۳۵- پاسخ به استعلام کلیه موسسات و ارگانها درخصوص دانشجویان

 برای تحقق وظایف فوق الذکر اداره کل آموزش، دفتر هیات علمی و دفتر رنامه ریزی - سنجش -نظارت به عنوان حوزه ­های مرتبط معاونت آموزشی واحد وظایف مربوط به خود را انجام می دهند.

 

تقویم آموزشی نیم سال اول 97

نکات مهم در مورد میهمانی و انتقال و تغییر رشته

مدارك لازم جهت صدور دانشنامه مخصوص دانش آموختگان

فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد ( فایل Word )

فرمت تدوین رساله دکتری ( فایل Word )

تعیین استاد راهنما

 

آئین نامه ها ودستورالعمل ها:

 

فرآیندها: