درباره دانشکده


DDR Menu

درباره دانشکده

دانشكده علوم دانشگاه سيستان و بلوچستان در سال ۱۳۶۴ تأسيس گرديد.گروه هاي آموزشي اين دانشكده شامل شيمي، زمين شناسي، فيزيك و زيست شناسي مي باشد. اين دانشكده با حضور ۶4 عضو هیات علمی و همچنین جذب دانشجو در 6 رشته در مقطع کارشناسی ۱8 رشته در مقطع کارشناسی ارشد ۸ رشته در مقطع دکترا یکی از باسابقه ترین دانشکده های دانشگاه سیستان و بلوچستان خصوصا در مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد.

       


مأموریت دانشکده علوم پایه

از آنجا که علوم پایه زیر ساخت نرم افزارانه و سخت افزارانه توسعه است و به مثابه  "گنجینه ای" جهت "پشتوانه هزینه کردها" ست، مهم ترین مأموریت دانشکده علوم پایه در قلمروهای آموزشی ، پژوهشی و فناوری به شرح ذیل است:

۱- پرورش نیروی انسانی متخصص ، متعهد ، نوآور و کارآفرین در حوزه علوم پایه بارویکرد اقتدار علمی و اقتصادی کشور.

۲- ایجا شرایط لازم جهت نیل به اقتدار اقتصادی کشور از طریق تولید علم نافع.

۳- نقش آفرینی مؤثر در تولید علم و فناوری کمال آفرین، اقتدار آفرین، ثروت آفرین و هماهنگ با محیط زیست متناسب با اولویت ها، نیازها و مزیت های نسبی کشور منعکس شده در اسناد بالا دستی منجمله نقشه جامع علمی کشور.

 

اهداف دانشکده علوم پایه:

۱- ژرف نگری و توسعه آموزشی های تخصصی مبتنی بر خلاقیت ، نوآوری و اقتدار آفرینی جهت ارتقاء کیفیت فارغ التحصیلان در کلیته مقاطع تحصیلی.

۲- تعامل فعال و مؤثر منطقه ای، ملی و بین المللی در راستای تبادل دانشجو، فرصت های مطالعاتی و اجرای طرح های پژوهشی.

۳- پرورش و توانمند سازی دانشجویان مبتنی بر مبنای ارزش های بنیادین" نقشه جامع علمی کشور" در راستای دستیابی به مرزهای دانش ، نوآوری و خطر پذیری در علم، تولید و انتقال فناوری ( های) نوین.

۴- مشارکت فعال در تولید علم و فناوری در سپهر جهانی .

۵- جامعه محور نمودن علوم پایه.

۶- ارتقاء سطح کارآمدی و کیفیت بروندادهای علمی.

۷- دستیابی به نشان های ملی و بین المللی در عرصه علوم و فناوری.