ارتباط با دانشکده


DDR Menu

ارتباط با دانشکده

null

آدرس دانشکده:

شهرستان خاش - خیابان سعدی شمالی - دانشکده صنعت و معدن خاش


شماره های تماس : 61-05433723560

دورنگار (فاکس):    33723561-054


نقشه:

لینک نقشه گوگل:

 https://www.google.com/maps/dir/28.2096367,61.199425/28.2337073,61.2095919/@28.2208235,61.1981585,3478m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0