کارکنان


کارکنان

کارشناس
اقای محمود کردی تمندانی

شماره تلفن:05433723561

ایمیل:mahmoodkordi74@yahoo.com

کارشناس آموزش
خانم جمشیدزهی تلفن تماس:05433723558 jamshidzehimahnaz2773@gmail.com
کارشناس امور پژوهش
آقای فرهاد هیبت نژاد شماره تماس :05433723558 ایمل: farhad7263@gmail.com