همایش ها و کنفرانس ها


همایش ها و کنفرانس ها

 

1 - فعالیتهای علمی:

- همایش سالانه تحصیلات تکمیلی

- سخنرانی های هفتگی 

- همایشهای ملی

 

2 -فعالیتهای فرهنگی:

- برگزاری سالانه معارفه دانشجویان 

- برگزاری اردوهای علمی وفرهنگی

- گردهمایی های ورزشی