کنفرانس های برگزار شده


کنفرانس های برگزار شده

هشتمین همایش و کارگاه های آموزشی (آموزش ریاضی)- 8-9 آذر ماه 1397

دومین کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی- 7-8 آذر ماه 1397

چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران- 18-20 شهریور ماه 1394

نهمین سمینار فرآیندهای تصادفی- شهریور 1392

یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران- 14-16 تیر ماه 1390

چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران-  19-21 اسفند 1388