امکانات


امکانات دانشکده

مركز كامپيوتر

اين دانشكده مجهز به يك مركز كامپيوتر مي باشد كه دانشجويان دوره هاي كارشناسي و تحصيلات تكميلي مي توانند جهت كار روي پروژه هاي تحقيقاتي و پايان نامه هايشان از تجهيزات و نرم افزار هاي مورد نيازشان بهره مند گردند.

واحد سمعي و بصري