مولفین برتر کتب علمی


مولفین برتر کتب علمی

* تالیف و ترجمه حداقل 2 کتاب علمی تخصصی با آرم دانشگاه سیستان و بلوچستان (داشتن حداقل یک تالیف الزامی است)

ردیف

نام و نام خانوادگی(مولفین/مترجمین)

عنوان کتاب

نوع

سال چاپ

1

دکتر غلامرضا رضایی، دکتر جواد جمالزاده

معرقی گروه­های توپولوژیک

تالیف

1399

2

دکتر غلامرضا رضایی، دکتر نادر کوهستانی

یک درس مقدماتی در هندسه منیفلد

تالیف

1399

 

 

 

 

* اسامی افراد واجد شرایط با رنگ قرمز مشخص شده است.