همایش های ملی و بین المللی


همایش های ملی و بین المللی

 

ردیف

عنوان کنفرانس/سمینار/کنگره

پوستر

زمان

1

چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی

19 تا 21 اسفند 88

2

یازدهمین کنفرانس سیتم­های فازی ایران

14 تا 16 تیر90

3

نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

20 و 21 شهریور 92

4

چهارمین کنگره مشترک سیستم­های فازی و هوشمند ایران

18 تا20 شهریور94

5

دومین کنفرانس سیستم­های دینامیکی و نظریه­ های هندسی

7 و8 آذر 97