علوم کامپیوتر

 

آشنايي با رشته ي علوم کامپيوتر :
تعريف خود علوم کامپيوتر : به طور کلي علوم کامپيوتر ، مطالعه ي اطلاعات است .
علوم کامپيوتر ، هيچ قلمرو انحصاري ندارد و اهميتش زماني مشخص مي شود که مسائل گوناگون را حل مي کند
رشته ي علوم کامپيوتر به شما مي آموزد ، چگونه قاعده مند فکر کنيد و چگونه مسائل را به صورت مؤثر حل کنيد . همانطور که درس هايش به خودي خود ، فراتر از مرزهاي علوم کامپيوتر نيز کاربرد دارند.
اين رشته به کمک ابزارها و ايده ها به شما قدرت مي دهد تا بتوانيد در هر قلمروي که به آن علاقمنديد ، فعاليت نماييد چه در دانشگاه  و چه در خارج از آن.
پدر کامپيوتر برق و مادر آن رياضي است .
علوم کامپيوتر پل ارتباطي دانش کامپيوتر و رياضي است و مهم ترين هدف آن دستيابي به بهترين الگوريتم ها ي موجود (روش هاي حل مسئله) در کمترين زمان و با کمترين خطا و بيشترين دقت است .
علوم کامپيوتر دروس رياضي بسيار زيادي دارد پس تسلط و علاقه به رياضيات شرط اول موفقيت در رشته علوم کامپيوتر است .
اين رشته با علم رياضي بسيار در ارتباط است ، به همين دليل دانشجو ي اين رشته بايد پايه رياضي قوي داشته و بتواند با استدلال رياضي با مسائل برخورد نمايد . در ضمن دانشجو ي رشته علوم کامپيوتر بايد اطلاعات عمومي خوبي داشته باشد و پس از فارغ التحصيلي نيز از مطالعه و تحقيق دست نکشد ؛ چون دانشجو ي اين رشته در طي تحصيل تنها اطلاعات پايه اي و کلي را فرا مي گيرد ، اطلاعاتي که به او ديد و جهت مي دهد ؛ اما اگر فردي بخواهد در بازار کار حضوري فعال داشته باشد ، بايد خودش تلاش کند و هيچ وقت به مطالعه و تحقيق پشت نکند .
 

تاريخچه اي مختصر از گروه:

گروه علوم كامپيوتر با هدف آموزش و پژوهش در زمينه علوم كامپيوتردر سال 1385 تاسيس شد اين گروه در حال حاضر داراي 9 نفرعضوهيئت علمي تمام وقت مي باشد. در حال حاضر بيش از 173 دانشجو که 131 نفراز آنهادرمقطع کارشناسي و 42 نفر درمقطع كارشناسي ارشد در سه گرايش محاسبات علمي، سيستم هاي هوشمند و محاسبات نرم و هوش مصنوعی مشغول به  تحصيل مي باشند . و از تاريخ تاسيس تاکنون339 نفر فارغ التحصيل که279  نفر آنها کارشناسي و 60 نفر ديگر کارشناسي ارشد مي باشند.