رشته های تحصیلی

دوره کارشناسی:

  • علوم کامپیوتر

دوره کارشناسی ارشد:

  • علوم کامپیوتر-محاسبات علمی
  • علوم کامپیوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعی
  • علوم کامپیوتر-داده کاوی