جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد


 

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در فیزیک ماده چگال، خانم لاله صیاد اربابی  در تاریخ شنبه مورخ 1401/3/17 ساعت 13:00 در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد.

عنوان رساله:

سنتز و مشخصه یابی نانو ورقه های مولیبدن دی سولفید آراسته با نانو ذرات نقره

 

اساتید راهنما: دکتر عبدالمحمود داورپناه

استاد راهنما: دکتر مجید آذرنگ

 

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد زیست شناسی علوم گیاهی(فیزیولوژی گیاهی) آقای محمد ذاتی کیخا در تاریخ یکشنبه 1401/6/27  ساعت 12 الی 14 در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد.

عنوان رساله:

بررسی تاثیرعصاره گیاه گلدرOtostegiaبررشدوفیزیولوژی جلبک سبز تک سلولی Dunalliella Salinaتحت تنش شوری

 

اساتید راهنما: دکتر علیرضا عینعلی، دکتر فاطمه سرگزی

 

چکیده این پایان نامه را از لینک زیر می توانید دانلود کنید.