تاریخچه


تاریخچه

معرفي دانشكده :

دانشكده الهيات ومعارف اسلامي در سال ۱۳۸۶ تاسيس گرديد كه داراي چهار گروه تخصصي علوم قرآن وحديث ، فقه ومباني حقوق اسلامي ، فلسفه وحكمت اسلامي واديان وعرفان ويك گروه عمومي معارف اسلامي ( كه براي كليه دانشكده هاي دانشگاه دروس عمومي ارائه مي دهد ) مي باشد.

روند تاسيس دانشكده :

دانشكده الهيات ومعارف اسلامي ابتدا در سال ۱۳۶۹ با عنوان گروه آموزشي الهيات ومعارف اسلامي تاسيس گرديد ودر سال ۱۳۷۶ به دو گروه فلسفه وحكمت اسلامي وفقه ومباني حقوق اسلامي تفكيك گرديد. و در سال ۱۳۸۵ موفق به کسب مجوز تاسيس رشته علوم قرآن وحديث از وزارت علوم گرديد و از سال ۱۳۸۶ با پذيرش دانشجو در اين رشته شروع به فعاليت نمود. در طول اين مدت گروه معارف اسلامي نيز بطور مستقل نسبت به ارائه دروس عمومي اقدام نموده است. تااينكه نهايتاً در سال ۱۳۸۶ دانشكده الهيات ومعارف اسلامي با داشتن سه گروه تخصصي ويك گروه عمومي تاسيس گرديد وبطور مستقل بعنوان يكي از دانشكده هاي دانشگاه سيستان و بلوچستان شروع بكار نمود .

رشته ها ومقاطع تازه تاسيس :

۱- درسال ۱۳۸۳ مقطع كارشناي ارشد فقه ومباني حقوق اسلامي راه اندازي گرديد.

۲- درسال ۱۳۸۷ با راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد رشته فلسفه وكلام اسلامي موافقت گرديد و از مهرماه سال ۱۳۸۸ با پذيرش دانشجو در نوبت اول ودوم آغاز بكار نمود.

۳- درسال ۱۳۸۷ با تاسيس رشته عرفان واديان موافقت گرديد و با پذيرش دانشجو از مهرماه ۱۳۸۹ شروع به فعاليت نمود.

۴- مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم قرآن وحديث در سال ۱۳۸۸ تاسيس گرديده که با پذيرش دانشجو در سال تحصيلي ۱۳۸۹ شروع به فعاليت نمود.

۵-كارشناسي ارشد علوم حديث با دو گرايش :

علوم حديث ؛گرايش نهج البلاغه ،تأسيس ۱۳۹۲ :‌ شروع مهر۹۴

علوم حديث ؛گرايش تفسير اثري ، تأسيس ۱۳۹۲ : شروع بهمن ۹۳ و پذيرش دانشجو از نيمسال دوم ۹۳ با ۶ نفر روزانه و ۴ نفر شبانه .

6-در سال 1393 با تأسیس مقطع دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی موافقت شد و در بهمن 93 با پذیرش دانشجو در نوبت روزانه  و شبانه شروع به کار نمود.