مدیریت


DDR Menu

ریاست دانشکده

احسان سامانی
رئیس دانشکده
احسان سامانی
esamani63@lihu.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1390 1400
هادی زینی ملك آباد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
هادی زینی ملك آباد
zeini@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1390 1400
احسان سامانی
معاون پژوهشی
احسان سامانی
esamani63@lihu.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1390 1400

شرح وظایف

شرح وظایف رياست دانشكده

اين مقام، از طرف رئيس دانشگاه انتخاب و منصوب مى‏گردد و برحسب نياز و به تشخيص هيأت رئيسه دانشگاه، مى ‏تواند يك تا سه معاون باعناوين: معاون آموزشى و دانشجويى، معاون پژوهشى و معاون ادارى و مالى دانشكده را به كار بگيرد.
 

 • ايجاد زمينه‏ هاى مناسب و نظارت بر حُسن اجراى مصوباتى كه از طريق رئيس دانشگاه ابلاغ مى‏شود
 • ايجاد هماهنگى در امور آموزشى، پژوهشى، ادارى، مالى و فرهنگى دانشكده
 • تشكيل‏ شوراى‏ دانشكده و نظارت بر فعاليت آن
 • ارزيابى و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاى واحدهاى ذیربط دانشكده
 • شركت در جلسات شوراى دانشكده و دانشگاه
 • نظارت بر كار شوراهاى تخصصى دانشكده
 • نظارت بر حسن اجراى وظايف آموزشى، پژوهشى اعضاى هيأت علمى دانشكده
 • ارزيابى عملكرد ساليانه دانشكده و گزارش آن به رياست دانشگاه
 • پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده و نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبارات
 • پيشنهاد مدير گروه آموزشى به رياست دانشگاه
 • تأمين كاركنان مورد نياز دانشكده ( اعم از هيأت‏ علمى‏ و ادارى) با هماهنگى‏ واحدهاى‏ ذیربط
 • بررسى صلاحيت معاونان گروههاى آموزشى
 • پيشنهاد عزل و نصب معاونان و مديران گروههاى آموزشى دانشكده
 • پيشنهاد ترفيع اعضاى هيأت علمى دانشكده به معاونت آموزشى و هيأت مميزه
 • ايجاد هماهنگى در امور آموزشى، پژوهشى، ادارى و مالى دانشكده

 

 

شرح وظایف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

    معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امورآموزشی درمقاطع کارشناسی، تحصیلات تکمیلی و نظارت برحسن اجرای مقررات وآئین­ نامه های آموزشی، تصمیم­ گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست­گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره­های آموزشی و ارزیابی آنها و همچنین امور مربوط به اعضای هیات علمی واحد را بر عهده دارد

 

برخی از وظایف و اختیارات این معاونت به شرح زیل است:

-  ابلاغ کلیه مصوبات مربوط به شورای هیات رئیسه و همچنین مقررات وآئین نامه ­های ابلاغی ازسوی ریاست واحد به دانشکده ها و حوزه­ های ذیربط و پیگیری و نظارت برحسن اجرای آن

- ارائه پیشنهاد به­ عنوان دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت آموزش جهت طرح درشورای هیات رئیسه برای تصویب

- ارائه گزارش­های توجیهی لازم به ریاست واحد درخصوص وظایف مربوط به دانشکده ها و حوزه های تحت نظر

- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت­های مدیریتی درحوزه معاونت به ریاست واحد

-  همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های واحد

- همکاری اداره و نظارت برحسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه­ های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره ­های تحصیلات تکمیلی

-  برنامه ­ریزی امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری دانشکده­ ها و حوزه ­های ذیربط و نظارت برحسن اجرای وظایف دانشکده­ ها وحوزه­ های وابسته به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق و به­ موقع برنامه­ ها و فعالیتهای آموزشی هر دانشکده وارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ریاست واحد

-  پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی حوزه های مختلف درهر نیمسال وانعکاس آن به ریاست واحد واعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی

-  اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی و دانش افزایی

- ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به ­روز رسانی و کارآمدی اعضای هیات علمی واحد، غنا بخشی و ارزش مداری

- بررسی و پایش مستمر وضعیت آموزشی واحد واحصاء نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصتهای آموزشی

- تهیه وتنظیم سیاستها، خط مشی­ ها و چشم­ انداز آموزشی واحد و پیگیری مراحل تصویب، ابلاغ، اجرا و روزآمدسازی آنها

- گسترش کیفی وکمی فعالیتهای آموزشی، تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آموزشی واحد با همکاری کلیه دانشکده هاو حوزه های ذیربط و پیگیری و هدایت مستمر امور مربوط به تصویب، اجرا و اصلاح آنها

- برنامه­ ریزی به منظور ارتقا و بهبود مستمر خدمات آموزشی واحد درسطح دانشکده ها و مراکز آموزشی

- برنامه ­ریزی؛ ضابطه گذاری و نظارت بر نحوه بورسیه شدن اعضای هیات علمی و فراهم نمودن تسهیلات آموزشی لازم

- طراحی و استقرار نظام ارزیابی راهبردی و تنظیم و تدوین شاخص های ارزیابی آموزشی واحد

- تهیه وارائه گزارشهای رسمی درهر نیمسال از وضعیت آموزشی واحد به تفکیک موضوع،رشته، دانشکده، حوزه و نظایر آن برای ارائه به ریاست واحد

- سازماندهی و استقرار نظامهای سنجش وارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی ودانشجویان و برنامه ­ریزی به منظور رفع کاستی ها و نواقص از طریق دانشکده ها وحوزه های عملیاتی واحد

- ظرفیت سنجی در خصوص پذیرش تعداد دانشجویان جدید واعلام به­موقع آن به مرکز آزمون

- هماهنگی برای انجام امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف واضافه، دریافت و ثبت نمرات در دانشکده ها

- انجام امورمربوط به مهمانی، ترک تحصیل و تمدید سنوات دانشجویان

-  تشکیل کمیته­ های ترفیع، ارتقا و انتظامی اعضای هیات علمی واحد

- تشکیل کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد

-  طراحی فرایند صحیح پذیرش اعضای هیات علمی

- هماهنگی به منظوربرگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری و صدورگواهی موفقیت درآزمون جامع

- برنامه ریزی متون و محتواهای آموزشی واحد

- انجام سایر امور محوله ازسوی ریاست واحد

- بررسی و مکاتبه درخصوص دانشجویانی که دارای مدرک پایه معادل می باشند

 - تشکیل شورای آموزشی

- مکاتبه با منطقه و سازمان مرکزی دانشگاه درخصوص دانشجویان مشروطی واخراجی و اخذ مجوزهای لازم

- اقدام درخصوص نمره و رتبه دانشجویان انتقالی ورودیهای قدیم و اصلاح مشخصات با هماهنگی مرکز آزمون

- اقدام درخصوص دانشجویان اتباع خارجی و هماهنگی با امور بین الملل دانشگاه و استانداردهای مربوطه

- صدورگواهی اشتغال و خروجی ازکشور برای دانشجویان مشمول

- استعلام ریز نمرات و مدارک پایه دانشجویان

- پاسخ به استعلام کلیه موسسات و ارگانها درخصوص دانشجویان

 برای تحقق وظایف فوق الذکر اداره کل آموزش، دفتر هیات علمی و دفتر رنامه ریزی - سنجش -نظارت به عنوان حوزه ­های مرتبط معاونت آموزشی واحد وظایف مربوط به خود را انجام می دهند.

 

شرح وظایف معاونت پژوهشی دانشکده:

  - اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب

 - برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه

 - نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها

 - تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

 - نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده

 - ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده

 - ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های پژوهشی

 - ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب

 - ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه

 - نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشکده

 - نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائیهای علمی

 - نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود

 -بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت تنظیم معیارها و الویتها و اعلام مراتب به رئیس دانشکده

 - نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های امور پشتیبانی در دانشکده

 -بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه

 - بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی، تجهیزاتی

 - ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آموزشی و اداری دانشکده

 - نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان غیر آموزشی دانشکده

 - بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان اداری و آموزشی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکلات آنان

 - نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی دانشکده

 - نظارت بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی دانشکده و نحوه هزینه کردن آن مطابق مقررات

 - نظارت بر نحوه وصول و هزینه کردن درآمدهای اختصاصی دانشکده مطابق مقررات

 - نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد مالی و اموالی دانشکده در پایان سال مالی

 - تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

 - بررسی مسائل دانشجوئی دانشجویان دانشکده و نظارت بر اجرای برنامه های دانشجوئی مطابق مقررات مربوط

 - اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویان سازمان مرکزی دانشگاه در دانشکده

 - ایجاد هماهنگی با مدیران حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه بمنظور برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فوق برنامه در دانشکده