کتب چاپ شده


کتب چاپ شده

عنوان فارسي محل انتشار ناشر سال انتشار ماه يا فصل انتشار
درآمدي بر روش شناسي و انديشه شناسي حقوقي استاد دكتر جعفري لنگرودي (حقوق قناعت محور:نظريه عمومي اطمينان)/ همراه با تقريظ ها و تاييديه هاي علمي از سوي استادان: دكتر جعفري لنگرودي، دكتر صفايي، دكتر محقق داماد، درويش زاده تهران پژوهشكده حقوق و قانون ايران. وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري 1401 بهار
قهوه نامه رباعي هاي قهوه اي قم جهان انديشه كودكان 1400 خرداد
روش شناسي تفسير اثري اهل بيت عليهم السلام زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان 1400 زمستان
درآمدي بر حوزه حديثي سجستان و راويان و محدثان آن زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان 1399 زمستان
در سايه هاي نخلستان(خرما درخت زندگي) بوشهر نشر آذينه گل مهر 1398 تير
نقد حديث از نظريه تا تطبيق زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان 1398 بهار
ماخذ شناسي تفاسير قران تهران سازمانهاي تابعه وزارت علوم تحقيقات وفناوري(بجزدا 1398 پائيز
درسنامه علوم قران (اعجاز -تحدي--صرفه) زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان 1398 زمستان
واكاوي حكم قضايي ارتداد زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان 1397 پائيز
مهارت هاي ايجاد ارتباط در بعد فردي و موانع آن با تكيه بر سيره جعفري (ع) زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان 1397 اسفند
نگاهي قراني -روايي به راهكارهي ارتقا مديريت مصرف زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان 1396 پائيز
انسان شناسي(حق و مسئوليت اساسي) زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان 1396 دي
مهارت هاي ايجاد ارتباط ميان فردي و موانع آن در سيره نبوي (ص) زاهدان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 1396 بهار
نظريه عمومي عدالت در علم حقوق تهران   1396 ارديبهشت
شخصيت شناسي حضرت زهرا سلام الله عليها (با تكيه بر زيارت خاصه)   آوانگارد 1395  
از هند تا معبد سينگ سبها (مروري بر تاريخ، اعتقادات و فرهنگ سيكهيزم در هند و زاهدان)   مرنديز 1395  
ترجمه نموداري الاتقان في علوم القرآن جلال الدين سيوظي ( به همراه تست هاي طبقه بندي شده 22سال كنكور كارشناسي ارشد   تهران : آوانگارد 1395  
سيماي زراعت در قران و حديث سنندج نوبيان 1395 تابستان
    مرنديز 1394  
بررسي تراست در حقوق انگليس و فقه اماميه تهران انتشارات مجد مجمع علمي و فرهنگي مجد 1394 تير
بررسي فقهي حقوقي وقف از سوي و بر شخص حقوقي تهران انتشارات مجد 1394 خرداد
اهل بيت در تفاسير اهل سنت نقش جايگاه وميراث اهل بيت در تفاسير اهل سنت :- جلد سوم   زائر - استانه مقدسه حضرت معصومه 1393  
اهل بيت در تفاسير اهل سنت - جلد سوم   زائر 1393  
فلسفه يهود و بستر اسلامي آن در قرون وسطي زاهدان تفتان 1392 ارديبهشت
اهل بيت در تفاسير اهل سنت -جلد اول   زائر -استانه مقدسه حضرت معصومه 1391  
اهل بيت در تفاسير اهل سنت -جلد دوم   زائر 1391  
نقد و بررسي آراء خاورشناسان در مورد احاديث نبوي(ترجمه المستشرقون و الحديث النبوي)   دانشکده اصول دين قم 1391  
حقوق و شكوه زن در نظام حقوقي اسلام   اوشيدا 1390  
حقوق و شكوه زن در نظام حقوقي اسلام   اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي سيستان و بلوچستان 1390  
نگرشي نوين بر اصول فقه   وزارت فرهنگ و ارشاد زاهدان 1389  
رويكردي نو به سنت پيامبر   دانشکده اصول دين 1389  
ترجمه تلخيص مقباس الهدايه   دانشکده اصول دين قم 1388  
گفتگوها درباب دين طبيعي تهران نشر علم 1388 تابستان