درباره گروه

گروه علوم قرآن وحديث به عنوان يكي از گروه های دانشکده الهيات ومعارف اسلامي از سال ۱۳۸۶ تاسيس وبا پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي شروع به فعاليت نمود . مقطع كارشناسي ارشد اين رشته درسال ۱۳۸۸ تاسيس گرديد و از سال ۱۳۸۹ نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نموده است.

 در حال حاضر در دورشته علوم قرآن و حدیث و علوم حدیث (گرایش های تفسیر اثری و نهج البلاغه) دانشجو پذیرش می کند.

سیلابس درسی رشته علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی از نیمسال دوم 96-95 تغییر کرده و دانشجویان در مجموع 12 واحد دروس عمومی ، 32 واحد دروس پایه و 56 واحد دروس تخصصی و 37 واحد مجموعه اختیاری را می گذرانند. گروه علوم قرآن و حدیث دو مجموعه اختیاری مطالعات قرآنی و تربیت دبیر آموزش و پرورش را اجرا می کند تا زمینه را برای مهارت آموزی دانشجویان فراهم کند.