کارشناسی


رشته های تحصیلی

معارف اسلامی مقطع کارشناسی

توضیحات :

چون اين گروه فقط دروس عمومي دوره كارشناسي را ارائه مي دهد، لذا درس اختصاصي ، جهت ارائه وجود ندارد .  براي هر ترم تقريباً ۶۰۰۰نفر دانشجو دارد

فایل سیلابس : سیلابس گروه معارف