برنامه های دانشکده در هفته پژوهش


برنامه های دانشکده در هفته پژوهش

لیست کارگاه های هفته پژوهش -آذر 1401

 

ردیف

عنوان کارگاه

مجری

گروه آموزشی

تاریخ

ساعت

مکان/ لینک کارگاه

1

مبانی و مصادیق ( حق آزادی در اسناد بین المللی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

دکتر مصطفی اربابی مجاز

فقه و مبانی حقوق

شنبه(12/9/1401)

20-18

http://webinar2.usb.ac.ir/drMArbabimojaz/

2

وسائل الاعلام و الصحافه فی القرآن

دکتر عبدالمهدی عربشاهی مقدم

فقه و مبانی حقوق

شنبه(12/9/1401)

30/21-20

http://webinar2.usb.ac.ir/drAArabshahi/

3

درآمدی بر رکن روانی جرم(کلیات)

دکتر حسین خدایار

فقه و مبانی حقوق

یکشنبه (13/9/1401)

11-30/9

کلاس601

4

روش تحقیق با تاکید بر رشته علوم قرآن و حدیث

دکترهادی زینی

علوم قرآن و حدیث

یکشنبه(13/9/1401)

12-30/9

کلاس 607

5

روش تحقیق با تاکید بر رشته علوم قرآن و حدیث

دکتر هادی زینی

علوم قرآن و حدیث

یکشنبه(13/9/1401)

15-12

کلاس 602

6

وسائل الاعلام و الصحافه فی السنه

دکتر عبدالمهدی عربشاهی مقدم

فقه و مبانی حقوق

یکشنبه (13/9/1401)

20-18

http://webinar2.usb.ac.ir/drAArabshahi/

7

بررسی علل عدم احراز توبه و استفاده از آن در محاکمه کیفری

دکتر نادر مختاری

فقه و مبانی حقوق

یکشنبه(13/9/1401)

30/21-20

http://webinar2.usb.ac.ir/drNMokhtari/

8

تبیین نظریه علامه طباطبائی (رحمه الله)در درمان رذائل اخلاقی بر اساس آیه مصیبت

دکتر سید محمد حسین موسوی

علوم قرآن و حدیث

دوشنبه (14/9/1401)

11-9

تالار معراج

9

شریعت در مسیحیت

دکتر خلیل حکیمی فر

فلسفه و ادیان

دوشنبه(14/9/1401)

13-30/11

کلاس 604

10

وسائل الاعلام و الصحافه حسب الآن( جمع بندی و تطبیق)

دکتر عبدالمهدی عربشاهی مقدم

فقه و مبانی حقوق

دوشنبه(14/9/1401)

20-18

http://webinar2.usb.ac.ir/drAArabshahi/

11

حقوق به مثابه رسوب تاریخی اخلاق

دکتر  علیرضا آبین

فقه و مبانی حقوق

دوشنبه(14/9/1401)

30/21-20

http://webinar2.usb.ac.ir/drAAbin/

12

طریق بهتکی: پرستش عاشقانه خداوند در آیین هندو

دکتر سجاد واعظی منفرد

فلسفه و ادیان

سه شنبه(15/9/1401)

11-30/9

کلاس601

13

کارگاه روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث(مجازی)

دکتر مهرناز گلی

علوم قرآن و حدیث

سه شنبه(15/9/1401)

20-18

http://webinar2.usb.ac.ir/drmgoli/

14

عدالت زمانه و کثرت گرایی حقوقی

دکتر  علیرضا آبین

فقه و مبانی حقوق

سه شنبه(15/9/1401)

30/21-20

http://webinar2.usb.ac.ir/drAAbin/

15

تبیین همایش جایگاه سجستان در تمدن اسلامی

دکتر علیرضا حیدری نسب

علوم قرآن و حدیث

چهارشنبه(016/9/1401)

30//11-30/9

کلاس 602

16

درآمدی بر رکن روانی جرم(جرایم عمدی)

دکتر حسین خدایار

فقه و مبانی حقوق

چهارشنبه(16/9/1401)

11-30/9

کلاس 607

17

اصول فقه و حوزه های تعبد و تعقل(مجازی)

دکتر  علیرضا آبین

فقه و مبانی حقوق

چهارشنبه(16/9/1401)

30/21-20

http://webinar2.usb.ac.ir/drAAbin/

18

تبیین همایش جایگاه سجستان در تمدن اسلامی

دکتر علیرضا حیدری نسب

علوم قرآن و حدیث

چهارشنبه(016/9/1401)

20-18

http://webinar2.usb.ac.ir/draheydarinasab/

19

نقش رعایت اخلاق اسلامی در کاهش اختلافات خانوادگی

دکتر سید محمد حسین موسوی

علوم قرآن و حدیث

یکشنبه(20/9/1401)

11-30/9

کلاس 607

20

هولیسم یا کل گرایی: از اسطوره تا عرفان

دکتر محب علی آبسالان

فلسفه و ادیان

یکشنبه(20/9/1401)

11-30/9

کلاس601

21

آشنایی با نرم افزار جامع التفاسیر

دکتر هادی زینی

علوم قرآن و حدیث

یکشنبه(20/9/1401)

30/13-30/11

کلاس 602

22

ماهیت حجاب از دیدگاه فقهاء و مبانی فقهی و حقوقی آن

دکتر نادر مختاری

فقه و مبانی حقوق

یکشنبه(20/9/1401)

30/21-20

http://webinar2.usb.ac.ir/drNMokhtari/

23

لبخند بودایی

دکتر محب علی آبسالان

فلسفه و ادیان

سه شنبه(22/9/1401)

11-30/11

کلاس601

24

تاثیر آگاهی حقوقی زوجین نسبت به حقوق متقابل یکدیگر بر تعالی خانواده

دکتر احسان سامانی

فقه و مبانی حقوق

سه شنبه(22/9/1401)

20-18

http://webinar2.usb.ac.ir/drESamani/

25

درآمدی بر رکن روانی جرم(جرایم غیر عمدی)

دکتر حسین خدایار

فقه و مبانی حقوق

چهارشنبه(23/9/1401)

11-30/9

کلاس 602

26

تاثیر آگاهی حقوقی زوجین نسبت به حقوق متقابل یکدیگر بر میزان اختلافات خانوادگی

دکتر احسان سامانی

فقه و مبانی حقوق

چهارشنبه(23/9/1401)

20-18

http://webinar2.usb.ac.ir/drESamani/