کرسی های نقد و نظریه پردازی


کرسی های نقد و نظریه پردازی

 

نوع کرسی

تاریخ برگزاری

ارائه دهنده

عنوان کرسی

ردیف

ترویجی

26/01/1396

دکتر سید محمد حسین موسوی

تأثیر شیطان بر ساحت های وجودی انسان

1

ترویجی

02/02/1396

دکتر علیرضا حیدری نسب

بررسی جریان نقل و نگارش حدیث در نیمه نخست قرن اول هجری

2

ترویجی

09/02/1396

دکتر غلام رضا رضوی دوست

شاخص های مفهوم غلو و تاثیر آن در شناخت امام (ع)

3

ترویجی

16/02/1396

دکتر علی اکبر نصیری

خلع بدن از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

4

ترویجی

23/02/1396

دکتر مرتضی عرقانی

بررسی و نقد اصالت وجود صدرایی در حکمت اشراق

5

ترویجی

08/09/1396

دکتر سید محمد حسین موسوی

راهکار های عملی امر به معروف و نهی از منکر در محیط دانشگاه بر اساس ساحت های وجودی انسان

6

ترویجی

17/02/97

دکتر علی اکبر نصیری

نقد معرفت شناسی اصلاح‌شده الوین پلانتینگا بر مبنای مکتب تفکیک

7

ترویجی

16/07/97

دکتر امیر حمزه سالارزایی

نقدی بر عناوین متعدد مجازات سلب حیات در ایران با تکیه برنصوص قرآن

8

ترویجی

21/08/97

دکتر حمید اسکندری

وحدت نفس و خداوند در مواعظ مایستر اکهارت

9

ترویجی

12/09/97

دکتر احسان سامانی

نقدی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارات ناشی از عملیات نظامی

10

ترویجی

19/09/97

دکتر علیرضا حیدری نسب

سیمای امام علی (ع) در اخبار صحیح بخاری

11

ترویجی

19/11/97

دکتر خلیل حکیمی فر

گفتگو میان ادیان با چه روش و بر کدامین مبنا؟

12

ترویجی

6/12/97

دکتر سجاد واعظی

واکاوی رویاهای صادقانه در عرفان

13

ترویجی

16/02/98

دکتر افظل بلوکی

نقد نظریه اطلاق اخلاق و نسبیت رفتار شهید مطهری

14

ترویجی

30/02/98

دکتر سید محمد حسین موسوی

بررسی مفهوم نشاط و مولفه های آن در اسلام و مصادیق قابل اجرا در دانشگاه

15

ترویجی

31/03/99

دکتر مصطفی اربابی

نقدی بر رویکرد جایگزینی در مجازات های اجتماع محور در نظام عدالت کیفری ایران

16

ترویجی

21/08/99

دکتر ولی اله حسومی

تبیین نقش زمان دستوری در انتقال مفاهیم قرآن با روش معنا شناسی شناختی

17

ترویجی

08/10/99

دکتر حسن رهبر

امکان سنجی جمع میان عرفان، برهان و قرآن در حکمت متعالیه؛ با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

18

مناظره علمی

30/10/99

دکتر در محمد کردی

دکتر امیر حمزه سالارزایی

بررسی حقوقی زیست شناختی مسئله رحم جایگزین

19

ترویجی

05/12/99

دکتر سجاد واعظی منفرد

بازخوانی مفهوم و مصداق مجوس با رویکرد کلامی

20

ترویجی

17/08/1400

دکتر سید هادی طیب نیا

پیامدهای اجتماعی-فرهنگی جهانی شدن بر نواحی روستایی (با تاکید بر سیستان و بلوچستان

21

ترویجی

08/10/1400

دکتر علیرضا آبین

تئوری مسئولیت مدنی منصفانه در حقوق تطبیقی و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران

22

ترویجی 28/2/1401

دکتر محمد رضا کیخا   

چالش های فقهی مالکیت شهری ، مبتنی بر     ماده 38قانون مدنی ایران (دانشگاه فردوسی) 23