فرم‌ها و فرآیندها


فرم‌ها و فرآیندها

فرم های مربوط برای اخذ مجوز دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد(قبل از دفاع)

فرم تقاضای دفاع

فرم ارزیابی داوران از پایان نامه

فرم اعلام خاتمه پایان نامه

*گزارش همانند جویی: دانشجویان محترم باید قبل از دفاع از سامانه ایرانداک اخذ نمایند.

*امضا شده ی فرم های فوق یک هفته قبل از تحویل تحصیلات تکمیلی دانشکده گردد

***(جهت اطلاع از نام اساتید داور و نماینده تحصیلات تکمیلی به گروه مربوطه مراجعه نمایند)

فرم های مربوط به جلسه دفاعیه:

صورتجلسه دفاع

فرم خطابه نماینده تحصیلات تکمیلی

ضمنا تحویل گزارش های دو ماهه در جلسه دفاع الزامی است.

نمونه فرم صورتجلسه دفاع 

/Portals/0/Group/FA-LiHu/form.pdf?ver=JRSTuePP85v6RC1sjUfqCQ%3d%3d

 

*** فرم مربوط به بعد از دفاع:

*فرم تایید اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تقاضای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان /Portals/0/Group/FA-LiHu/ _1.pdf?ver=lfEgV-De955WdL0ETmsZkw%3d%3d

 

**تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حداکثر 4ماه جهت انجام اصلاحات و 10 روز کاری جهت انجام امور اداری و ارسال مدارک به اداره تحصیلات تکمیلی فرصت دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

0

فرم های مربوط به جلسه دفاعیه