علوم اجتماعی


معرفی گروه علوم اجتماعی


معرفی
گروه علوم اجتماعی در ابتدا با عنوان گروه مردم شناسي در مقطع كارداني در سال 1377 در دانشكده هنر شروع به كار كرد. از سال 1377 تا سال 1385 در طی يازده دوره تعداد 197 نفر از این گروه فارغ التحصيل شدند. پس از تبديل مقطع کاردانی به كارشناسي در سال 1385، این گروه با عنوان گروه علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی به دانشكده ادبيات و علوم انساني انتقال يافت. بعد از اخذ مجوز پذیرش دانشجو در گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی در سال 1388، عنوان گروه به علوم اجتماعی تغییر یافت. گروه علوم اجتماعی هم اكنون داراي 8 نفر عضو هيأت علمي ثابت است.

 

رشته ها:
*علوم اجتماعي گرايش مردم شناسي
گرایش مردم شناسی از گرایش های اصلی علوم اجتماعی است که حیطۀ آن شناخت تمامی جنبه های حیات اجتماعی انسان ها می باشد. این گرایش دارای 138 واحد و متشکل از واحدهای پایه، الزامی، تخصصی و عمومی می باشد.

 

*علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري
گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی، معادل جامعه شناسی در مقطع کارشناسی می باشد و از گرایش های اصلی علوم اجتماعی است که به مطالعۀ علمی رفتار اجتماعی انسان ها، گروههای اجتماعی و جوامع انسانی می پردازد. این گرایش دارای 138 واحد و متشکل از واحدهای پایه، الزامی، تخصصی و عمومی می باشد.اين گرایش از بهمن ماه سال 1388 آغاز به كار نموده است.

این گروه در مهر ماه 1397با مجوز دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش جامعه شناسی اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. هم اکنون 13 نفر در رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می باشند.