اخبار

جلسه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1401/12/22

جلسه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1401/12/22

جلسه آموزشی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و معاون محترم پژوهشی جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر و معاون محترم آموزشی سرکار خانم دکترالهام شیردل در تاریخ 1401/12/22 برگز...
جلسه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1401/12/10

جلسه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1401/12/10

جلسه آموزشی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و معاون محترم پژوهشی جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر و معاون محترم آموزشی سرکار خانم دکتر الهام شیردل و مدیران محترم گروه در ...
جلسه دفاع از پایان نامه ارشدرحمت الله براهویی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشدرحمت الله براهویی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای رحمت الله براهویی دانشجوی ارشد گروه زبان و ادبیات عربی با عنوان«واکاوی علل نامگذاری اصلاحات نحوی و بلاغی»با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد شیخ باداوری جناب آقای دکتر رضا رضایی و جناب آقای دکت...
کارگاه راهنمایی و پرسش و پاسخ آزمون ارشد

کارگاه راهنمایی و پرسش و پاسخ آزمون ارشد

گروه تاریخ کارگاهی با عنوان راهنمایی و پرسش و پاسخ آزمون ارشد 1402 با تدریس جناب آقای دکتر صالحی،و جناب آقای دکتر سلیمان زاده،و سرکار خانم دکتر شیپری و با حضور دانشجویان علاقمند در دانشکده ادبیات و علوم انسانی سایت دکتری در تاریخ ...
نشست هم اندیشی گروه زبان و ادبیات عربی مورخ 1401/12/1

نشست هم اندیشی گروه زبان و ادبیات عربی مورخ 1401/12/1

دانشکده ادبیات و علوم انسانی نشست هم اندیشی با عنوان چالش ها و راهکار های آموزش زبان عربی با همکاری گره زبان و ادبیات عربی در محل سالن کنفرانس مجتمع فناوری و نوآوری در تاریخ 1401/12/01 برگزار کردند. در این نشست سرگروهها و مدرسان آ...

جلسه دفاع از پایان نامه 1401/12/09

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه سعیدی پور دانشجوی ارشد جامعه شناسی روز سه شنبه مورخ 1401/12/09 ساعت11:30در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.
جلسه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1401/12/03

جلسه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1401/12/03

جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و معاون محترم پژوهشی جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر و معاون محترم آموزشی سرکار خانم دکتر الهام شیردل ومدیران محترم گروه ب...
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد علی عابد کهخا ژاله

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد علی عابد کهخا ژاله

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی عابد کهخا ژاله دانشجوی گروه زبان و ادبیات فارسی با عنوان«تحلیل ساختاری و محتوایی دیوان نادم قیصاری» با راهنمایی جناب آقای دکتربارانی و مشاوره سرکارخانم خلیلی جهانتیغ باداوری جناب آقای د...
جلسه دفاع از پایان نامه ارشدسمیرا جنگی زهی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشدسمیرا جنگی زهی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیرا جنگی زهی دانشجوی ارشد گروه تاریخ با عنوان«نسخ شناسی وتحلیلی بر آثار تدوین شده ی تاریخ معاصر در تاریخ ورود اسلام به ایران(از پیدایش ناسیونالیزم تا انقلاب زاهدان) » با راهنمایی جناب آقا...

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد محمود شاهرودی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمود شاهرودی دانشجوی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی با عنوان«بررسی ویژگی های ادبیات مهاجرت در رمان های فارسی با تکیه بر نقد و نظریه پسا استعماری (بررسی سه رمان"بادبادک باز" حسینی" ...