اخبار

"نشست تخصصی گروه علوم اجتماعی و فلسفه در هفته پژوهش" در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

"نشست تخصصی گروه علوم اجتماعی و فلسفه در هفته پژوهش" در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 در هفته پژوهش نشست تخصصی گروه علوم اجتماعی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی و فلسه از گروه معارف اسلامی توسط جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر و جناب آقای دکتر مجید اسکندری در تاریخ 13 آذر ماه 1398 در محل سالن معراج دانشکده اد...
برگزاری کارگاه "بررسی جایگاه کنونی زبان شناسی شناختی در پژوهش های زبان فارسی و شناخت خلأ های موجود" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه "بررسی جایگاه کنونی زبان شناسی شناختی در پژوهش های زبان فارسی و شناخت خلأ های موجود" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان "بررسی جایگاه کنونی زبان شناسی شناختی در پژوهش های زبان فارسی و شناخت خلأهای موجود" توسط جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و  سرکار خانم دکتر ستاره مجاهدی رضاییان در تاریخ 12 آذر ماه 1398 در محل سالن سم...
برگزاری کارگاه " ناصر خسرو چه حرفی برای گفتن دارد؟ " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " ناصر خسرو چه حرفی برای گفتن دارد؟ " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " ناصر خسرو چه حرفی برای گفتن دارد ؟" توسط جناب آقای دکتر عبدالله واثق عباسی در تاریخ 11 آذر ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.
برگزاری کارگاه "  نقد فیلم سر پیکو " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " نقد فیلم سر پیکو " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " نقد فیلم سرپیکو " توسط جناب آقای دکتر سعید محمدی صادق در تاریخ 10 آذر ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد
برگزاری کارگاه "  تحلیل رفتار شناسی در ساختار صرفی الفاظ " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " تحلیل رفتار شناسی در ساختار صرفی الفاظ " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " تحلیل رفتار شناسی در ساختار صرفی الفاظ " توسط جناب آقای دکتر رضا رضایی و جناب آقای دکتر محمد شیخ در تاریخ 9 آذر ماه 1398 در  محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید . 
برگزاری سخنرانی علمی با موضوع " روش شناسی جریانهای فکری جدید منطقه خاور میانه " در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع " روش شناسی جریانهای فکری جدید منطقه خاور میانه " در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سخنرانی علمی با موضوع " روش شناسی جریانهای فکری جدید منطقه خاور میانه" توسط جناب آقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی  معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مناسبت هفته پژوهش در روز پنجشنبه 7 آذر ماه 1398 در محل سالن سمع...
برگزاری کارگاه "  پلان مدیریت سایت های باستان شناسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " پلان مدیریت سایت های باستان شناسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " پلان مدیریت سایت های باستان شناسی " توسط سرکار خانم دکتر زهره جوزی و خانم زهرا نصرالهی  در تاریخ 6 آذر 1398 در محل کلاس 104 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید .
برگزاری کارگاه " Essay writing " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " Essay writing " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " Essay writing "  توسط سرکار خانم دکتر فرخ لقا حیدری در تاریخ 4 آذر 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید .
برگزاری کارگاه " حرکتهای نحوی در زبان فارسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " حرکتهای نحوی در زبان فارسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " حرکتهای نحوی در زبان فارسی " توسط جناب آقای دکتر محمود عباسی در تاریخ 3 آذر  1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید. 
برگزاری کارگاه " شناخت منابع و روش تحقیق در باستان شناسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " شناخت منابع و روش تحقیق در باستان شناسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " شناخت منابع و روش تحقیق در باستان شناسی " توسط سرکار خانم دکتر زهره جوزی و جناب آقای دکتر مهدی دهمرده  در تاریخ 28 آبان 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی  برگزار گردید ...