فعالیت های پژوهشی


فعالیت های پژوهشی

بر اساس افق چشم انداز، فعالیتهای پژوهشی دانشکده علوم زیست محیطی و کشاورزی پایدار به شرح ذیل می باشد:

 

 • پیگیری و اخذ مجوز چاپ انتشار مجلات علمی پژوهشی در زمینه های مختلف با توجه به توانمندیهای علمی دانشکده
 • برنامه‌ریزی فعالیت‌های پژوهشی با توجه به نيازهای جامعه، امکانات و منابع
 • توسعه فرهنگ پژوهش در دانشکده
 • برگزاری همایش های علمی بین المللی و ملی در شاخه های علوم زیست محیطی
 • گسترش و تعمیق فعالیتهاي پژوهشی اعضاء هیأت علمی و افزایش میزان انطباق فعالیتهاي پژوهشی با نیازها
 • ارائه راهکارهای عملی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی درجهت هدایت و پایان نامه ها و رساله های دانشجویان در راستای کاربردی کردن پژوهش ها و حل مشکلات کاربردی در منطقه
 • توسعه زیرساخت های پژوهشی دانشکده از طریق جذب طرح های پژوهشی منطقه ای، استانی و ملی و تأمین منابع و امتیازات
 • تلاش برای هدایت اساتید به حوزه های فوق دکترا
 • تاسیس پژوهشکده مرتبط با فعالیتهای علمی دانشکده
 • هدایت فعالیت های دانشگاه به سوی تامین اهداف دانشگاه کارآفرین
 • ایجاد تناسب بین آموزش و پژوهش در دانشکده
 • برگزاری همایش های مجازی
 • برگزاری سمینارها، کنگره ها و همایشهای علمی
 • بهبود نسبت تعداد طرحهاي تحقيقاتي درون و برون سازمانی به كل اعضاي هيأت علمي در سال
 • بهبود شاخص توزيع درصدي كتابهای تأليف و ترجمه شده، توسط اعضاي هيأت علمي و دانشجويان
 • بهبود نسبت مقالات ارائه شده در كنفرانسها و سمينارهاي علمي به تعداد كل اعضاي هيأت علمي در سال به تفكيك داخلي و خارجی
 • افزایش میزان همکاری و  برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی
 • افزایش اعتبار مقالات با توجه به پایگاههای نمایه سازی مجله آن
 • تعداد تألیف کتاب و چاپ به‌وسیلة ناشر بین‌المللی
 • دعوت از متخصصین داخل و یا مقیم خارج از کشور برای  برگزاری  سخنرانی ها و کارگاههای  آموزشی