مدیریت مالی و بازرگانی


معرفی

گروه مدیریت مالی - بازرگانی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان از سال ۱۳۸۶ اولین دوره فعالیت خود را باپذیرش ۵۴ دانشجو در مقطع کارشناسی رشته مدیریت مالی و ۱۳ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی در دو گرایش مالی و تحول آغازبه کار نمود. در حال حاضر این گروه در مقطع کارشناسی دارای رشته مدیریت مالی ، در مقطع کارشناسی ارشد دارای رشته مدیریت بازرگانی با گرایش های مالی، بازاریابی، تحول و تجارت الکترونیک ودر مقطع دکتری دارای رشته مدیریت مالی و صنعتی می باشد

معرفی رشته مدیریت مالی - بازرگانی:

رشته مدیریت بازرگانی یکی از قدیمیترین رشته های مدیریت است که به منظور تربیت نیروی متخصص برای اداره امور سازمانها ، در سال ۱۳۳۲ در دانشگاه تهران تاسیس گردید و اکنون در مقاطع و گرایشهای مختلف در اغلب دانشگاههای ایران ارائه می گردد.فارغ التحصیلان این رشته قادر خواهند بود در اداره امور واحدهای ستاد ایجاد تحول در یک بخش و یا در کل سازمان و تجدید تشکیلات و روشهای اداری آن ، کار آفرینی برای شروع فعالیتهای جدید و چگونگی کنترل هزینه سود و سرمایه و همچنین استفاده بهینه از امکانات بنگاههای اقتصادی به کار اشتغال ورزند. دانشجویان رشته مدیریت مالی ضمن آشنایی با تئوری های نوین مدیریت مالی و کاربرد آن ها علاوه بر تجزیه و تحلیل و حضور فعال در بازارهای مالی قادر خواهند بود وضعیت مالی شرکتها و موسسات را مورد ارزیابی قرار داده و در اتخاذ تصمیمات موثر مالی نقش اساسی ایفا نمایند. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مشاغل مختلف صنعت بیمه، بانکداری، و بازار سرمایه مشغول به کار شوند.

 

 

مدیرگروه: آقای دکتر علی اصغر تباوار

کارشناس گروه : خانم مریم رمرودی