مدیریت دولتی و فناوری اطلاعات


معرفی

این گروه از سال ۱۳۷۱ با پذیرش ۶۲ دانشجو در رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی آغاز به فعالیت نموده است و در حال حاضر در مقطع کارشناسی رشته مدیریت دولتی و مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و گرایش تحول و رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک و در مقطع دکتری رشته مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتاری دانشجو می پذیردشایان ذکر است که گروه مدیریت دولتی قبل از سال ۹۵ در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت منابع انسانی گرایش تشکیلات و روشها نیز دانشجو پذیرش نموده است.

معرفی رشته مدیریت دولتی:

مدیریت دولتی به عنوان یک رشته آکادمیک طی سال های متمادی در حال تغییر و تحول بوده است .هدف این رشته ، آموزش نیروی انسانی متخص مورد نیاز سازمانها ، نهادها، اداره ها، و شرکتهای دولتی و حوزه عمومی و نیز آشنایی دانشجویان باکاربرد روشهای علمی در مدیریت و همچنین تربیت مدیرانی است که بتوانند مجریان شایسته ای در ایفای نقش های شناخته شده ی مدیریتی در سازمانها ، نهادها و تشکیلات دولتی کشور باشند.

مدیر گروه:  آقای دکترمحمد قاسمی

کارشناس گروه :  خانم آمنه سبحانی زاده