حسابداری


حسابداری

                                 

این گروه در سال ۱۳۷۳ تاسیس گردید و در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.                                                   

                                                        

 

 

معرفی رشته حسابداری:

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذی‌نفع (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و ...) قرار می‌گیرد. رشته حسابداری یکی از رشته های آموزش عالی است که دانشجویان در پایان دوره کارشناسی ، چرخه دفتر داری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری و گزارشهای مالی ، بهایابی و سایر ابعاد مدیریت بهای تمام شده ، حسایرسی و سیستم کنترل داخلی ، بودجه بندی و حسابداری دولتی را فرا گرفته و با مباحث پایه و عمومی برنامه این مقطع آشنا می شوند.در دوره کارشناسی ارشد دانشجویان تئوری حسابداری و سایر سطوح پیشرفته تر دروس اختصاصی و سایر دروس را می آموزند و تحقیقی در قالب پایان نامه تحصیلی خود در زمینه رشته تحصیلی به انجام می رسانند.

مدیر گروه:آقای دکتر مهدی فغانی

کارشناس گروه: آقای محمد میرشکاری

 

شماره های تماس:

شماره داخلی: 6780

شماره مستقیم: 05431136780