انتقال دانشجو از خارج از کشور


انتقال دانشجو از خارج از کشور

شرایط انتقال دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور

پردیس بین المللی دانشگاه سیستان و بلوچستان به منظور جلوگیری از خروج سرمایه های معنوی و همچنین جلوگیری از صرف هزینه های گزاف و خروج سرمایه زیاد از کشور توسط دانشجویان عزیز ایرانی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل می باشند، به پذیرش و انتقال دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه می پردازد.

شرایط عمومی و اختصاصی :

1- معتبر بودن موسسه مبدأ از نظر اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل در دانشگاه مبدأ و دانشگاه سیستان و بلوچستان از نظر مقررات آموزشی و خدمت نظام وظیفه

3- نداشتن بیش از یک سال وقفه تحصیلی در زمان ارائه درخواست انتقال

4- دارا بودن مدرک تحصیلی هر دوره برای ورود به دوره بعد که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

5- برای انتقال در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دانشجو باید یک نیمسال تحصیلی با حداقل 6 واحد درسی از دروس اصلی را در نظام واحدی یا معادل آن را در یک سال تحصیلی در نظام سالانه( با حداقل میانگین کل نمرات 3 از 4) یا معادل آن بر اساس تشخیص شورای انتقال در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

6- دانشجویان دوره دکتری تخصصی حداقل یکسال اشتغال به تحصیل داشته باشند.

دانشجویان متقاضی انتقال در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی می بایست کلیه مدارک لازم را جهت بررسی اولیه به دفتر خدمات آموزشی پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت حضوری ارسال نمایند.

 

آدرس دفتر خدمات آموزشی پردیس بین المللی دانشگاه سیستان و بلوچستان

نشانی: خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سازمان مرکزی دفتر پردیس و آموزش های آزاد  دانشگاه

تلفن:05431136313و 05431136224