تماس با ما


تماس با ما

آدرس پستی: زاهدان، بلوار دانشگاه، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشکده علوم پایه

تلفن تماس :              985433446565+ 

نمابر:                        985433446565+    

صندوق پستی :                    98155674 

کد پستی:                       9816745785

پست الکترونیک:         info@science.usb.ac.ir