زیست شناسی


معرفی

در بهمن ماه سال ۱۳۸۳ مجوز تاسیس رشته زیست شناسی در گرایش عمومی به دانشگاه سیستان و بلوچستان اعطا گردید. ابتدای کار با جذب ۴۵ نفر دانشجو در گرایش مذکور شروع شد. در ادامه فعالیت گروه گرایش ها در مقطع کارشناسی افزایش یافت بگونه ای که در نیمه دوم سال ۱۳۸۵ مجوز برای جذب دانشجو در گرایش سلولی – مولکولی (ژنتیک ) گرفته شد و اولین گروه از دانشجویان در گرایش مذکور همان سال وارد دانشگاه شدند.گروه زیست شناسی اینک و پس از یک دهه فعالیت با اخذ مجوز در مقطع کار شناسی ارشد در سه گرایش و نیز دکتری در یک گرایش با همکاری پژوهشگاه ملی ژنتیک و همچنین اضافه شدن گرایش مهندسی فضای سبز در مقطع کارشناسی گامهای بلندی را در جهت تعالی و نیل به اهداف آموزش عالی برداشته است. از سوی دیگر این گروه با راه اندازی گرایش بین رشته ای فیتوشیمی با همکاری گروه شیمی در مقطع کارشناسی ارشد به پرورش نسل جوان اهتمام ورزیده است. اینک بیش از ۸ آزمایشگاه فعال و مجهز برای پوشش دروس عملی راه اندازی شده است. از طرف دیگر گروه زیست شناسی تنها گروه شناسنامه دار دانشگاه سیستان وبلوچستان در زمینه المپیاد دانشجویی است. به نحوی که اینک مقام اول المپیاد دانشجویی کشور را درسال ۱۳۹۰ را در کارنامه خود دارد.علاوه بر آن هر سال این گروه موفق به کسب رتبه های برتر درالمپیاد کشوری بوده است. همچنین این گروه موفق به اخذ مجوز برای تاسیس دو مرکز پژوهشی گیاهان دارویی و زینتی و نیز مرکز پژوهشی ژنتیک و زیست فناوری شده است که در زمینه پژوهشهای علمی فعالیت می نماید.