امکانات گروه


امکانات گروه

آزمایشگاه شماره ۷ (کارگاه تهيه مقاطع نازك)

این آزمایشگاه خارج از مجتمع آزمایشگاهی زمین شناسی و کنار پژوهشکده باستان شناسی واقع شده است. در این مکان از نمونه های سنگی مختلف مقاطع نازک - صیقلی و صیقلی تهیه می شود. دستگاههای موجود در این کارگاه شامل موارد ذیل می باشد:

 • دستگاه برش
 • دستگاه دیسکوپلان
 • دستگاه ساب سنگ
 • دستگاه پولیش مقاطع اقتصادی

آزمايشگاه شماره ۱ (رسوب شناسی)

اين آزمايشگاه در دانشكده ادبیات، طبقه همکف واقع و دروس آزمايشگاهی رسوب شناسی و زمین شناسی فیزیکی در این مکان ارایه میگردد.

مجهز به ۹ عدد میکروسکوپ، دستگاه شیکر، الک های دانه سنجی در اندازه های مختلف و نمونه های سنگی است. در این آزمایشگاه دانه سنجی رسوبات، شناسایی رسوب ، تشخیص نمونه های سنگی و جورشدگی و گردشدگی ذرات رسوبی انجام می شود.

آزمايشگاه شماره ۲ (ساختمانی)

اين آزمايشگاه در دانشكده ادبیات، طبقه همکف و روبروی آزمایشگاه زبان و ادبیات عرب قرار دارد. دروس آزمايشگاهی ساختمانی، فتوژئولوژی و نقشه برداری در این آزمایشگاه ارائه می شود. وسایل موجود در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

 • استریوسکوپ آینه دار
 • استریوسکوپ جیبی
 • عکس هوایی
 • دوربین ترازیاب
 • دستگاه دوربین تئودولیت
 • شاخص های کشویی
 • پنج دستگاه کامپیوتر
 • ماکت های آموزشی

آزمايشگاه شماره ۳ (سنگ شناسی)

این آزمایشگاه در دانشکده ادبیات طبقه همکف و روبروی آزمایشگاه زبان و ادبیات عرب قرار دارد و در آن واحدهای عملی دروس بلورشناسی (هندسی و نوری)، کانی شناسی، سنگ شناسی آذرین، دگرگونی و سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی اقتصادی و مینرالوژی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری برگزار می شود.

این آزمایشگاه مجهز به تعداد ۱۲ دستگاه میکروسکوپ پلاریزان المپیوس، ۵ دستگاه میکروسکوپ عبوری - انعکاسی و ۱۰ دستگاه میکروسکوپ زایس می باشد. همچنین دارای یک دستگاه میکروسکوپ آموزشی با سیستم تصویری می باشد و تعداد فراوانی نمونه های سنگی در مقیاس دستی، نمونه های چوبی بلورهای هندسی، نمونه های کانی شناسی، مقاطع مختلف و ماکت های آموزشی می باشد.

آزمايشگاه شماره ۴ (دیرینه شناسی)

این آزمایشگاه در کنار آزمایشگاه سنگ شناسی واقع شده است و در آن دروس عملی واحدهای ماکروفسیل و میکروفسیل در سطوح مختلف آموزشی برگزار می گردد. این آزمایشگاه مجهز به ۱۰ دستگاه میکروسکوپ، نمونه های میکرو و ماکرو فسیل، ماکت های آموزشی و مقاطع نازک می باشد و همچنین در آن کار دترمینه (جدا کردن) میکروفسیل ها از رسوبات انجام می شود.

آزمايشگاه شماره ۶ (مهندسی)

این آزمایشگاه خارج از مجتمع آزمایشگاهی زمین شناسی و روبروی سایت ادبیات قرار دارد و واحدهای عملی دروس مهندسی و مکانیک خاک در آن ارائه می شود و شامل دستگاههای زیر می شود:

 • مغزه گیری
 • دستگاه تک محوری
 • دستگاه دو محوری
 • لوس آنجلس
 • تراکم
 • تحکیم

آزمايشگاه شماره ۵ (ICP)

این آزمایشگاه در طبقه دوم و در کنار کلاسهای آموزشی دانشکده ادبیات قرار دارد. مجهز به یک دستگاه ICP است که در آن پس از آماده سازی، اندازه گیری برخی از عناصر اصلی و فرعی انجام می گیرد. این دستگاه قادر است بیش از ۶۰ عنصر را در یک زمان و با کمترین حجم نمونه های محلول، مورد آنالیز قرار دهد.