آزمایشگاه های تحقیقاتی شیمی آلی


آزمایشگاه های تحقیقاتی شیمی آلی

فضا:

دوسالن آزمايشگاه به مساحت تقريبي ۱۲۰ متر مجهز به ۶ هود آزمايشگاهي

تجهيزات:

۱- NMR ۸۰ مگاهرتز بروكر

۲- IR ۴۶۰ شيمادزو

۳- GC واريان

۴- روتاري ۳ دستگاه

۵- دستگاه نقطه ذوب ديجيتال ۲ دستگاه

۶- پمپ خلأ ۲ دستگاه

۷- هيتراستيرر IR در طرح هاي مختلف ۱۰ دستگاه

دستگاه NMR ۸۰ مگاهرتز CW خريداري شده از كمپاني بروكر كشور آلمان