امکانات گروه


امکانات گروه

آزمایشگاه میکروبیولوژی

جهت برگزاری درس: آزمایشگاه میکروبیولوژی- آزمایشگاه ایمنولوژی- درس ویروس شناسی

آزمایشات:

 • کشت و رنگ آمیزی انواع میکروب ها و مطالعه میکروسکوپی اجزای باکتریها با رنگ آمیزی اختصاصی
 • مطالعه تاثیر عوامل فیزیکی و عوامل شیمیایی گوناگون بر رشد باکتریها
 • تهیه آنتی سرم های اختصاصی
 • آزمایش های پرسی پی تاسیون و انواع ایمونو دیفوزیون
 • آزمایشهای الکتروفورز و ایمونو الکتروفورزو ایمنوفلورسانس

دستگاههای موجود :

 • اتوکلاو دیجیتال ۲۵ لیتری
 • یخچال فریزر
 • میکروسکوپ
 • سانتریفیوژ
 • ترازوی دیجیتال
 • شیشه آلات
 • ADAM فور

آزمایشگاه بیوشیمی

جهت برگزاری درس: آزمایشگاه بیوشیمی - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

آزمایشات:

 • کروماتوکرافی کاغذی و ستونی پروتئین ها
 • قندها
 • الکترو فورز پروتئین ها
 • آزمایشات کمی و کیفی پروتئین ها
 • کربوئیدراتها
 • لیپیدها

دستگاه های موجود :

 • الکتروفوز افقی
 • اسپکتروفوتومتر
 • بن ماری
 • سانتریفیوژ
 • ترازوی دیجیتال
 • یخچال فریزر
 • شیشه آلات

آزمایشگاه سلولی مولکولی

جهت برگزاری درس: آزمایشگاه سلولی مولکولی - آزمایشگاه سلولی

آزمایشات :

 • اندازه گیری ابعاد سلولی و شمارش سلولی
 • مطالعه مورف و سلولهای زنده و فیکس شده
 • جداسازی اجزای سلولی
 • مطالعه ارگانیتهای سلولی با رنگ آمیزیهای مختلف

دستگاههای موجود :

 • یخچال
 • شیشه آلات
 • میکروسکوپ
 • الکتروفورز افقی و ...

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

موزه جانور شناسی و کارگاه تاکسیدرمی

جهت برگزاری درس : آزمایشگاه جانور شناسی - آزمایشگاه زیست جانوری

آزمایشات:

 • مطالعه میکروسکوپی و ساختمان بیرونی و درونی ( پروتوزوآها –بی مهرگان- مهرداران)
 • مطالعه ماکروسکوپی ساختمان بیرونی و درونی و تشریح (بی مهرگان- مهرداران)

دستگاه های موجود:

 • دستگاه فرز مدل ۱۸۲
 • میکروسکوپ
 • استریوسکوپ
 • دستگاه جوشکاری
 • دریل جوش کامل با جعبه
 • یخچال فریزر صندوقی
 • کمپرسور بادی

آزمایشگاه تشریح و مرفولوژِی گیاهی

جهت برگزاری درس: آزمایشگاه تشریح و مرفولوژِی گیاهی - آزمایشگاه زیست گیاهی

آزمایشات :

 • تهیه و رنگ آمیزی اسلایدهای میکروسکوپی ومطالعه انواع سلولها و بافتهای گیاهی
 • تهیه و رنگ آمیزی اسلایدهای مطالعه میکروسکوپی ساختمان برک وساختمان اولیه و ثانویه ریشه و ساقه گیاهان تک لپه و دو لپه

دستگاه های موجود:

 • استریوسکوپ
 • میکروسکوپ
 • ویدئو اسلاید
 • اورهد
 • سیستم مونیترینگ
 • میکروسکوپ بیولوژی
 • شیشه آلات

موزه گیاهی(هرباریوم)

جهت برگزاری درس: آزمایشگاه سیستماتیگ گیاهی

آزمایشات:

 • آشنایی دانشجویان با منابع مورد استفاده در رده بندی گیاهان کیاهان :فلورها مونو گرافها هرباریومها
 • آشنایی دانشجویان با گیاهان ایران و طرز جمع آوری و خشک کردن گیاهان

آزمایشگاه بافت شناسی

جهت برگزاری درس: آزمایشگاه بافت شناسی – آزمایشگاه جنین شناسی - آزمایشگاه فیزیو لوژی جانوری

آزمایشات :

 • مطالعه انواع بافت های جانوری در مقاطع بافتی اندامهای مختلف بدن
 • مطالعه مراحل مختلف نوو رویانی جنین ماهی- قورباغه- کبوتر- موش

دستگاه های موجود:

 • ADAM فور
 • میکروسکوپ
 • سانتریفوژ
 • ترازوی دیجیتال
 • اتوکلاو دیجیتال ۲۵لیتری
 • یخچال فریزر ۱۳ فوت
 • شیشه آلات

آزمایشگاه ژنتیک

جهت برگزاری درس: آزمایشگاه ژنتیک

آزمایشات :

 • مطالعه مورفو لوژی انواع کروموزومها در انواع موجودات
 • کروماتوگرافی پیگمانهای جانوری

دستگاههای موجود :

 • ترموشیکر
 • میکروسکوپ
 • میکروپیپت
 • فریزر
 • الکتروفورز عمودی
 • میکروسانتریفیوژ
 • شیشه آلات
 • PCR

باغ بوتانیک

در حال حاضر با توجه به کاهش روزافزون تنوع و غنای گونه های گیاهی در سراسر جهان، باغهای بوتانیک از مهمترین مکانها برای حفاظت از گونه های گیاهی محسوب شده و تعداد آنها رو به افزایش است. در دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز به منظور نگهداری و حفظ گونه های مختلف درختان و درختچه های بومی و غیربومی استان جهت بررسی های مربوط به سازگاری گونه ها و همچنین انجام مطالعات فنولوژیکی اقدام به احداث باغ بوتانیک گردید. این باغ ، موزه ای از گیاهان بومی و نادر استان است که از سرتاسر کشور گردآوری شده و با شرایط خاص و شبیه سازی شرایط اقلیمی بومی به نمایش گذاشته شده است. این باغ نقشی کلیدی در امر مهندسی، نگهداری و کشت گیاهان مفید و نادر و همچنین آموزش بازدیدکنندگان داشته و امکانات موثری برای مطالعه اثر و نجات گونه های مهم و در حال انقراض در اختیار قرار میدهد.

باغ بوتانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۸ با مساحتی بالغ بر سه هکتار و با اهداف ذیل احداث گردید:

 • حفاظت از ژرم پلاسم و ذخایر ژنتیکی گونه های گیاهی
 • بسترسازی علمی و تحقیقاتی برای پرورش و مهندسی گیاهان
 • آشنایی بازدیدکنندگان با مشخصات و خواص گیاهان دارویی
 • بستری جهت بهبود سلامت فیزیکی و روانی جامعه از طریق تماس بیشتر مردم با طبیعت

برخی از گونه های مهم موجود در باغ بوتانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان عبارتند از:

۱- گونه های دارویی:

کلکسیون گیاهان دارویی و صنعتی یکی از مجموعه های اصلی باغ گیاهشناسی است که به منظور معرفی گیاهان دارویی و صنعتی به صورت نمایش مجموعه ای از گیاهان بومی یا غیربومی احداث شده است. از مهمترین گونه های دارویی موجود می توان به آلوئه ورا، رزماری، اسطوخدوس، پنیرباد، پنیرباد خواب آور، چای ترش، به لیمو، تاج ریزی، هندوانه ابوجهل، اسپند، پونه و کارلا اشاره نمود.

۲- گونه های زینتی:

الف) درختان، درختچه ها و بوته های زینتی: انواع کاج، سرو، سروناز، توت آمریکایی، کنار، زیتون تلخ، سپیدار، بید مجنون، اکالیپتوس، زرشک زینتی، ختمی، شاهپسند درختی، آکاسیا، کرچک زینتی، گز روغنی، آگاو، اختر، انواع داودی، عطر چای، شمعدانی، کلم زینتی، شیشه شور، نخل مرداب، زبان گنجشک، انواع رز، انواع کاکتوس، سیکاس و پامپاس

ب) گیاهان زینتی پوششی: سیب زمینی شیرین، دیکوندریا، گل یخ، فرانکینیا، چمن آبی، دم اسبی