اخبار


آخرین اخبار

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته بیوشیمی

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته بیوشیمی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته بیوشیمی خانم فاطمه عبدالهی هرمزآبادی در تاریخ چهارشنبه 1402/12/9 ساعت 10:30 الی 11:30 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: شناسایی ژن های ک...
دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک خانم فاطمه حجتی در تاریخ دوشنبه 1402/12/7 ساعت 9:30 الی 10:30 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: بررسی اثر کوئرستی...
دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک خانم شهناز دهواری در تاریخ پنجشنبه 1402/12/3 ساعت 11 الی 12 در محل کلاس 21 دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: بررسی میزان بیان ژن های ERCC...
دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته بیوشیمی

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته بیوشیمی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته بیوشیمی آقای سیدمحمود سجادی مقدم در تاریخ پنجشنبه 1402/12/3 ساعت 9 الی 10 در محل کلاس 21 دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: بررسی وضعیت خودمراقبتی بیماران مبتلا ...
دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته بیوشیمی

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته بیوشیمی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته بیوشیمی خانم سوما سرافراز در تاریخ یکشنبه 1402/12/3 ساعت 10 الی 11 در محل دانشکده علوم کلاس بیست و یک برگزار خواهد شد. عنوان رساله: تولید سبز نانوذرات آهن توسط عصاره دوگ...
دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته زیست شناسی ژنتیک خانم زینب شیرزادی جهرمی در تاریخ دوشنبه 1402/12/7 ساعت 10:30 الی 11:30 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: بررسی اثر نانو...
دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی ژنتیک

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی ژنتیک

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته زیست شناسی ژنتیک خانم کیانا بهرام زاده زابلی در تاریخ دوشنبه 1402/11/30 ساعت 10:30 الی 11:30 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: مطالعه تغ...
دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی ژنتیک

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی ژنتیک

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته زیست شناسی ژنتیک خانم آرزو آذریان در تاریخ دوشنبه 1402/11/30 ساعت 9:30 الی 11 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: بررسی اثر miRNA198 و miR...
دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی ژنتیک

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی ژنتیک

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته زیست شناسی ژنتیک خانم صبا دانائی در تاریخ دوشنبه 1402/11/16 ساعت 9:30 الی 11 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: ارتباط ژنوتیپ و فنوتیپ در...
جلسه پرسش و پاسخ ریاست دانشکده علوم با کارکنان

جلسه پرسش و پاسخ ریاست دانشکده علوم با کارکنان

جلسه صمیمانه پرسش و پاسخ ریاست محترم دانشکده علوم با کارکنان این دانشکده در روز چهارشنبه مورخ 1402/11/11 ساعت 9 صبح در محل سالن سمعی و بصری دانشکده برگزار گردید. در این جلسه مسائل و مشکلات دانشکده مورد بررسی قرار گرفت.