زمین شناسی


معرفی

 گروه زمین شناسی در سال ۱۳۶۴ و با پذیرش دانشجو در رشته دبیری زمین شناسی تاسیس گردید و در سال ۱۳۷۰ با ادغام دانشسرای عالی زاهدان با دانشگاه سیستان و بلوچستان از دبیری به رشته زمین شناسی محض تغییر یافت.منطقه سیستان و بلوچستان دارای پتانسیل های معدنی فراوان و بکر می باشد ونیاز است که مطالعات زیادی در آن صورت پذیرد. وجود آتشفشان تفتان و زون زلزله خیز مکران نشان می دهد که این استان از نظر زمین شناسی فعال است وجود سواحل جنوبی استان و گل فشانهای آن دلیلی بر پویایی منطقه از نظر زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی است و مخاطرات زمین شناسی آن نباید نادیده گرفته شود.علاوه بر آن منطقه از نظر آب و هوایی گرم و خشک است و مطالعه وضعیت آبهای زیرزمینی و سطحی بایستی در منطقه مورد توجه قرار گیرد.

لذا گروه زمین شناسی در طی سالهای گذشته اقدام به ایجاد گرایشهای زمین شناسی اقتصادی، پترولوژی، تکتونیک، آبشناسی و ژئوشیمی در مقطع کارشناسی ارشد و ژئوشیمی در مقطع دکتری نموده است و پیگیر کسب مجوز جهت اخذ دانشجو در گرایشهای زمین شناسی مهندسی و رسوب شناسی و سنگ رسوبی است.

 

برای مشاهده کلیپ تصویری معرفی گروه زمین شناسی روی گزینه زیر کلیک کنید.

نمایش معرفی گروه زمین شناسی