اخبار


آخرین اخبار

سخنرانی علمی دکتر ساسان باقری

سخنرانی علمی دکتر ساسان باقری

به اطلاع می رساند سخنرانی آقای دکتر ساسان باقری عضو محترم هیات علمی گروه زمین شناسی با موضوع <<ماگماتیسم پتاسیک پس از کو هزاد شرق ایران>> در روز یکشنبه مورخ 1401/9/20 ساعت 11:30 در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار ...
سخنرانی هفته پژوهش: دکتر عبدالرضا پرتابیان

سخنرانی هفته پژوهش: دکتر عبدالرضا پرتابیان

به اطلاع می رساند سخنرانی آقای دکتر عبدالرضا پرتابیان عضو محترم هیات علمی گروه زمین شناسی با موضوع <<"مروری بر زلزله های دهه اخیر استان سیستان و بلوچستان " >> در روز سه شنبه مورخ 1401/9/15 ساعت 9:30 در سالن س...
چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی خانم دکتر فهیمه اکبری

چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی خانم دکتر فهیمه اکبری

به اطلاع می رساند سخنرانی خانم دکتر اکبری از گروه شیمی دانشکده علوم با موضوع <<بررسی قدرت پیوند هیدروژنی در جفت بازهای واتسون کریک در رشته DNA تحت شرایط مختلف با استفاده از روش های محاسباتی شیمی کوانتوم>> در روز چهارشن...
چهارشنبه های علوم با سخنرانی دکتر علی اکبر میرزائی برگزار شد.

چهارشنبه های علوم با سخنرانی دکتر علی اکبر میرزائی برگزار شد.

سخنرانی دکتر علی اکبر میرزائی عضو محترم هیات علمی گروه شیمی با موضوع <<بررسی ماهیت وجودی انسان و ارتباط آن با جهان هستی از دیدگاه کوانتومی: شناخت کالبد انسان>> در روز چهارشنبه مورخ 1401/8/25 ساعت 11:30 در سالن سمعی و ...
انتخاب پژوهشگر برتر گروه، دانشکده و شاخه سال 1401

انتخاب پژوهشگر برتر گروه، دانشکده و شاخه سال 1401

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه سیستان و بلوچستان به اطلاع می رساند اعضای محترم هیات علمی متقاضی پژوهشگر برتر گروه، دانشکده و شاخه سال 1401 به مدیر گروه آموزشی مربوطه مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز ...
انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی: قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی: قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی دانشجویان متقاضی فرم را در پیوست دریافت و به نکات زیر توجه نمایند. داشتن حداقل یک مقاله علمی-پژوهشی جهت بررسی مدارک متقاضی الزامی می باشد. در صورت فراغت از تحصیل، تاریخ فارغ التح...
چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی دکتر امیر حمزه سالارزائی برگزار شد

چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی دکتر امیر حمزه سالارزائی برگزار شد

سخنرانی دکتر امیر حمزه سالارزائی عضو محترم هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع <<پیش گفتار و چشم انداز سازنده و نوید بخش تمامی رشته های علمی >> در روز چهارشنبه مورخ 1401/8/18 ساعت 11:30 در سالن سمعی و بصری...
چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی دکتر امیرحمزه سالارزائی

چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی دکتر امیرحمزه سالارزائی

به اطلاع می رساند سخنرانی دکتر امیرحمزه سالارزائی عضو محترم هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع <<پیش گفتار و چشم انداز سازنده و نوید بخش تمامی رشته های علمی >> در روز چهارشنبه مورخ 1401/8/18 ساعت 11:30 در ...
چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی دکتر علی اکبر میرزایی برگزار شد

چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی دکتر علی اکبر میرزایی برگزار شد

سخنرانی دکتر علی اکبر میرزایی عضو محترم هیات علمی گروه شیمی با موضوع <<بررسی ماهیت وجودی انسان و ارتباط آن با جهان هستی از دیدگاه کوانتومی >> در روز چهارشنبه مورخ 1401/8/11 ساعت 11:30 در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم ...
چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی دکتر علی اکبر میرزایی

چهارشنبه های علوم پایه با سخنرانی دکتر علی اکبر میرزایی

به اطلاع می رساند سخنرانی دکتر علی اکبر میرزایی عضو محترم هیات علمی گروه شیمی با موضوع <<بررسی ماهیت وجودی انسان و ارتباط آن با جهان هستی از دیدگاه کوانتومی >> در روز چهارشنبه مورخ 1401/8/11 ساعت 11:30 در سالن سمعی و ب...