آزمایشگاه های تحقیقاتی شیمی فیزیک


آزمایشگاه های تحقیقاتی شیمی فیزیک

شامل دو آزمايشگاه مجزا مي باشد:

۱- آزمايشگاه شيمي فيزيك تحقيقات عملی دارای دستگاههای زير است:

  • Viscosimeter Appratus: اين دستگاه از كمپاني Schatt خريداري شده و براي تعيين جرم مولكولي ماكرو مولكولها مورد استفاده قرار مي گيرد.
  • Stopped – Flow Appratus: دستگاه استاپ فلو جهت بررسي و تعيين پارامترهاي كينتيكي واكنشهاي سريع از كمپاني Applied-Photophysic كشور انگلستان خريداري شده است. اين دستگاه پتانسيل كارهاي تحقيقاتي بالايي را در زمينه بررسي سينتيك واكنشهاي سريع ايجاد مي نمايد. از آنجايي كه تكنيكهاي سريع در كشور ما كمتر مورد استفاده قرار مي گيرند.
  • Cary ۳۰۰ Scan ۸ ACB UV-Spectrophotometers plus Stopped-Flow accessory: اين دستگاه از شركت Varian كشور استراليا خريداري شده و به علت Dead time < ۱۵ms براي بررسي سرعت واكنشهايي در فاصله بين ۱ تا ۱۰۰ ثانيه مورد استفاده قرار مي گيرد. اين دستگاه علاوه بر كاربردهاي متعارف دستگاه UV شرايط مطالعه سينتيكي واكنشهايي را ميسر مي سازد كه از سرعتهاي نسبتاً متوسط برخوردار هستند و امكان بررسي و مطالعه آنها با دستگاه UV معمولي امكانپذير نيست.
  • آزمايشگاه آناليز XRD XRD يكي از تكنيكهاي مهم جهت آناليز ساختاري پليمرهاي معدني وآلي ، مينرالها، زئوليتها، فازهاي سيمان، انواع تركيبات معدني مانند سيليكاتها و كاتاليزورهاي مختلف است. اين دستگاه از قابليت هاي فراواني جهت آناليز پردازش داده ها، بانك اطلاعاتي و مقايسه داده ها برخوردار است. دستگاه XRD اين آزمايشگاه از جديدترين دستگاههاي شركت Bruker آلمان است و از مدرنترين نرم آفزارها در اين دستگاه استفاده شده است. اين دستگاه علاوه بر رفع نيازهاي تحقيقاتي قادر است كه به بخش صنعت مانند صنايع سيمان، سراميك و ديگر صنايع شيميايي معدني سرويس دهد.
  • آزمايشگاه آناليز حرارتي TGA, DSC آناليز حرارتي يكي از تكنيكهاي بسيار اساسي در مطالعه پليمرها، كوپليمرها، انواع رزينها و چسب ها، انواع تركيبات زئوليت و كاتاليزورها مي باشد. در بسياري از موارد اين روش جهت مطالعات كمي و كيفي اين گونه مواد منحصر به فرد است. دستگاه TGA, DSC اين آزمايشگاه يكي از مدرنترين و جديدترين دستگاههاي موجود در ايران است كه از شركت Rhomotic ايتاليا خريداري شده است. هردوي اين سيستمها مجهز به كامپيوتر بوده و در نتيجه گزارش داده ها و پردازش آنها با دقت بسيار عالي صورت مي گيرد.
  • آزمايشگاه آناليز XRF دستگاه تعيين مساحت سطح نمونه هاي سنتزي (BET)

۲- آزمايشگاه شيمی فيزيک تحقيقات محاسباتی: شامل ۱۵ کامپيوتر پنتيوم 4 به بالا با نرم افزارهای محاسباتی شيمی و تعدادی کتاب و ژورنال می باشد.