امکانات گروه


امکانات گروه

آزمايشگاه شيمی عمومی ۱

این آزمایشگاه در مجتمع آزمایشگاهی دانشکده ادبیات قرار داشته و از جمله اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

 • آشنایی با دستگاهها و وسایل موجود در آزمایشگاه شیمی
 • آشنایی با واکنشهای شیمیایی
 • محلول سازی و تتراسیون اسید و باز
 • تتراسیون اکسیداسیون و احیا
 • کالریمتری
 • تعیین قانون بقای جرم
 • تعیین سختی آب
 • آزمایش آب تبلور

آزمايشگاه شيمی عمومی ۲

در این آزمایشگاه، شناسایی آنیونها و کاتیونها و آنیون های گروه ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و محلول سازی انجام می شود این آزمایشگاه در دانشکده ادبیات واقع شده است.

آزمايشگاه شيمی آلی ۱

این آزمایشگاه در دانشکده ادبیات واقع شده و آزمایشات ذیل در آن انجام می شود:

 • تعیین نقطه ذوب
 • تعیین نقطه جوش
 • تقطیر
 • تصفیه
 • کروماتوگرافی
 • تجزیه عنصری
 • تبلور
 • سنتز یک ترکیب آلی
 • استخراج

آزمايشگاه شيمی معدنی ۱

عناوین آزمایشاتی که در این آزمایشگاه در حال انجام می باشد به شرح ذیل است :

 • تهیه نمک مضاعف کوپریک آمونیوم سولفات و کمپلکس تتراآمین مس دوسولفات و مقایسه خواص این دو
 • تهیه زاج کروم یا یاقوت مصنوعی
 • تهیه آب اکسیژنه و بررسی خواص آن
 • تهیه کلرید مس
 • تهیه دی تیونات پتاسیم
 • بررسی واکنش های منگنز
 • تهیه پرمنگنات پتاسیم
 • تهیه تیوسولفات سدیم و بررسی خواص آن

آزمايشگاه جداسازی و شناسايی ترکيبات آلی- سنتز مواد آلی

عناوین آزمایشاتی که در این آزمایشگاه انجام می شود به شرح ذیل است :

 • حلالیت و آروماتیکی و غیراشباعی
 • آلدئیدها ، کتونها و متیل کتونها
 • پلی هیدروکسی الکلها
 • فنلها و استرها و اسیدهای کربوکسیلیک
 • آمینها
 • مجهول کلی
 • جداسازی مخلوطها
 • مشتق سازی و شناسایی کامل

آزمايشگاه شيمی تجزيه ۱ - اصول تصفيه آب و فاضلاب

این آزمایشگاه واقع در دانشکده مهندسی بوده و عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از :

 • اندازه گیری نیکل و روش رسوبگذاری
 • اندازه گیری آلومینیم به روش گراوی متری
 • تحلیل اسید و باز قوی
 • آزمایش روش کمپلکسومتری
 • روش مور
 • نشان گر جذب سطحی
 • روش ولهارت
 • روش یدومتری
 • اصول تصفیه آب
 • تعیین سختی آب
 • تعیین اسیدیته آب
 • اندازه گیری اکسیژن آب
 • اندازه گیری CoD آب

آزمايشگاه شيمی تجزيه ۲

آزمايشگاه شيمی فيزيک

 

آزمايشگاه شيمی تجزيه دستگاهی

آزمايشگاه هاي تحقيقاتي شيمي فيزيك

شامل دو آزمايشگاه مجزا مي باشد:

۱- آزمايشگاه شيمي فيزيك تحقيقات عملی دارای دستگاههای زير است:

 • Viscosimeter Appratus: اين دستگاه از كمپاني Schatt خريداري شده و براي تعيين جرم مولكولي ماكرو مولكولها مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • Stopped – Flow Appratus: دستگاه استاپ فلو جهت بررسي و تعيين پارامترهاي كينتيكي واكنشهاي سريع از كمپاني Applied-Photophysic كشور انگلستان خريداري شده است. اين دستگاه پتانسيل كارهاي تحقيقاتي بالايي را در زمينه بررسي سينتيك واكنشهاي سريع ايجاد مي نمايد. از آنجايي كه تكنيكهاي سريع در كشور ما كمتر مورد استفاده قرار مي گيرند.
 • Cary ۳۰۰ Scan ۸ ACB UV-Spectrophotometers plus Stopped-Flow accessory: اين دستگاه از شركت Varian كشور استراليا خريداري شده و به علت Dead time < ۱۵ms براي بررسي سرعت واكنشهايي در فاصله بين ۱ تا ۱۰۰ ثانيه مورد استفاده قرار مي گيرد. اين دستگاه علاوه بر كاربردهاي متعارف دستگاه UV شرايط مطالعه سينتيكي واكنشهايي را ميسر مي سازد كه از سرعتهاي نسبتاً متوسط برخوردار هستند و امكان بررسي و مطالعه آنها با دستگاه UV معمولي امكانپذير نيست.
 • آزمايشگاه آناليز XRD XRD يكي از تكنيكهاي مهم جهت آناليز ساختاري پليمرهاي معدني وآلي ، مينرالها، زئوليتها، فازهاي سيمان، انواع تركيبات معدني مانند سيليكاتها و كاتاليزورهاي مختلف است. اين دستگاه از قابليت هاي فراواني جهت آناليز پردازش داده ها، بانك اطلاعاتي و مقايسه داده ها برخوردار است. دستگاه XRD اين آزمايشگاه از جديدترين دستگاههاي شركت Bruker آلمان است و از مدرنترين نرم آفزارها در اين دستگاه استفاده شده است. اين دستگاه علاوه بر رفع نيازهاي تحقيقاتي قادر است كه به بخش صنعت مانند صنايع سيمان، سراميك و ديگر صنايع شيميايي معدني سرويس دهد.
 • آزمايشگاه آناليز حرارتي TGA, DSC آناليز حرارتي يكي از تكنيكهاي بسيار اساسي در مطالعه پليمرها، كوپليمرها، انواع رزينها و چسب ها، انواع تركيبات زئوليت و كاتاليزورها مي باشد. در بسياري از موارد اين روش جهت مطالعات كمي و كيفي اين گونه مواد منحصر به فرد است. دستگاه TGA, DSC اين آزمايشگاه يكي از مدرنترين و جديدترين دستگاههاي موجود در ايران است كه از شركت Rhomotic ايتاليا خريداري شده است. هردوي اين سيستمها مجهز به كامپيوتر بوده و در نتيجه گزارش داده ها و پردازش آنها با دقت بسيار عالي صورت مي گيرد.
 • آزمايشگاه آناليز XRF دستگاه تعيين مساحت سطح نمونه هاي سنتزي (BET)

۲- آزمايشگاه شيمی فيزيک تحقيقات محاسباتی: شامل ۱۵ کامپيوتر پنتيوم ۳ به بالا با نرم افزارهای محاسباتی شيمی و تعدادی کتاب و ژورنال می باشد.

آزمايشگاه هاي تحقيقاتي شيمي معدني

آزمايشگاه هاي تحقيقاتي شيمي معدني مشتمل بر دو قسمت است:

۱- آزمايشگاه دستگاهي اين آزمايشگاه داراي دستگاههاي جديد مختلف به شرح زير است:

 • دستگاه اسپكتروفتومتر UV-Vis-Near IR مدل JASCO V ۷۵۰ اين اسپكتروفتومتر يكي از جديدترين دستگاههاي موجود در دانشگاههاي موجود در دانشگاههاي ايران است كه داراي كارآيي هاي زيادي در زمينه مطالعه طيف الكتروني، مطالعه سينتيك واكنشهاي مختلف، مطالعه اسپكتروالكتروشيمي كمپلكسها و ذخيره سازيداده هاي طيفي به صورت ASKII است.
 • دستگاه Metrohm ۶۹۴ و ۶۹۳ VA Processor اين دستگاه مجموعه اي از تكنيكهاي الكتروشيمي را جهت مطالعات كمي و كيفي تركيبات معدني مانند بررسي رفتار الكتروشيميايي، مكانيسم انتقال الكترون، سينتيك واكنشهاي ردوكس، تعيين ثابتهاي Kc در كمپلكسهاي دوهسته اي، …. دارد. اين تكنيكها عبارتند از: پلاروگرافي DC ، پالس پلاروگرافي تفاضلي، سيكليك ولتامتري (ولتامتري چرخه اي)، آمپرومتري، كولومتري، كورنوآمپرومتري. همچنين اين دستگاه مجهز به انواع الكترودهاي كار مانند: Multi Mode Electrode و RDE شامل Glassy Carbon, Au, Ag, Pt و انواع سلهاي مخصوص يك جداره و دو جداره براي مصارف مختلف است.
 • دستگاه اسپكتروفتومتر UV-Vis مدل JASCO ۷۸۵۰ اين اسپكتروفتومتر نيز جهت مطالعه طيف الكتروني تركيبات معدني و مطالعات بر هم كنش كمپلكسها با DNAو پروتئين استفاده مي شود.
 • دستگاه كلومتري مدل ZCM از اين دستگاه براي مطالعه اسپكتروالكتروشيمي كمپلكسهاي عناصر واسطه استفاده مي شود. اين دستگاه مجهز به انواع الكترودهاي كار و مرجع است.
 • مجموعه پتانسيواستات، الكترودها، سلهاي H- شكل و الكترودهاي OTTLE از اين مجموعه در مطالعه دقيق اسپكتروالكتروشيمي كمپلكسهاي فلزات واسطه و تعيين برگشت ناپذيري فرآيند الكتروليز آنها استفاده مي شود. الكترودهاي OTTLE از جديدترين نمونه هاي موجود در دنيا است.
 • كامپيوتر و انواع نرم افزارهاي شيمي.

۲- آزمايشگاه سنتز تركيبات معدني عناصر اصلي، كمپلكسهاي فلزات واسطه و تركيبات آلي فلزي و كمپلكسهاي ضدسرطان در بحث بيوشيمي معدني از اين آزمايشگاه جهت سنتز مواد و كمپلكسهاي مختلف معدني و تركيبات آلي فلزي و داروهاي ضدتومور استفاده مي شود علاوه بر اين سنتز پورفيرين هاي جديد و بررسي رفتار الكتروكاتاليزوري و الكتروشيميايي پورفيرين ها مورد مطالعه قرار مي گيرد. اين آزمايشگاه مجهز به انواع دستگاه ها و تجهيزات متداول در زمينه هاي مختلف مي باشد مانند: Rotary evaporator (تبخير كننده چرخان) در اندازه هاي مختلف، پمپ هاي خلأ روغن، Atmos bags، انواع Hot Plate و Mantel، انواع ظروف شيشه اي در اندازه مختلف و ظروف شيشه اي ميكرو، انواع سيلندرهاي SO۲, He, N۲, Ar, CO, H۲S مجموعه كاملي از مواد شيميايي بخصوص تركيبات گرانقيمت Pd, Ir, Rh, Pt, Ru و پورفيرين هاي آهن و كبالت.

آزمايشگاه هاي تحقيقاتي شيمي تجزيه

اين آزمايشگاه تحقيقاتي مجهز به دستگاهها و تجهيزات مختلف جهت مطالعات دستگاهي و كلاسيك به شرح زير است:

۱- دستگاه FIA اين دستگاه جهت آناليز سريع يونهاي فلزي و غيرفلزي و تركيبات آلي و گونه شناس فلزات در نمونه هاي آب و فاضلاب و … كاربرد دارد.

۲- اسپكترومترهاي جذب اتمي AA (شعله اي و كوره اي) از اين دستگاه ها جهت آناليز كمي فلزات در انواع نمونه هاي مختلف مانند آلياژها، فلزات، مينرالها، آب، پس آبهاي صنعتي و … استفاده مي شود. اين آزمايشگاه داراي يك اسپكترومتر شعله اي از شركت Phillips و دو كوره گرافيتي است. اين دستگاهها از نوع Shimadzu مي باشند.

۳- گازكروماتوگراف GC اين دستگاهها در جداسازي و آناليز كمي و كيفي انواع تركيبات آلي در نمونه هاي مختلف كاربرد دارند. دستگاههاي گازكروماتوگراف اين آزمايشگاه ساخت شركت Varian مي باشند.

۴- دستگاه HPLC اين كروماتوگراف كاربردهاي بسيار خوبي در آناليز مواد دارويي، گياهي، سموم دفع آفات و … دارد. دستگاه مورد نظر ساخت شركت Bruker است.

۵- انواع كولومتر، پلاروگراف DC، pH متر، هدايت سنج، آمپرومتر و الكتروگراويمتر اين دستگاهها كاربردهاي متنوعي در مطالعات مختلف و آناليزهاي كمي دارند.

۶- اسپكترومتر UV-Vis : براي آناليز كمي گونه هاي مولكولي ساخت شركت Analytikjen

۷- ترازوي ديجيتالي تا چهار رقم اعشار ، دو عدد

۸- اسپكتروفتومتر نشري شعله اي براي آناليز عناصر سديم، پتاسيم و ليتيم در انواع نمونه هاي آبي، بيولوژيكي و سيمان

آزمايشگاه هاي تحقيقاتي شيمي آلي

فضا:

دوسالن آزمايشگاه به مساحت تقريبي ۱۲۰ متر مجهز به ۶ هود آزمايشگاهي

تجهيزات:

۱- NMR ۸۰ مگاهرتز بروكر

۲- IR ۴۶۰ شيمادزو

۳- GC واريان

۴- روتاري ۳ دستگاه

۵- دستگاه نقطه ذوب ديجيتال ۲ دستگاه

۶- پمپ خلأ ۲ دستگاه

۷- هيتراستيرر IR در طرح هاي مختلف ۱۰ دستگاه

دستگاه NMR ۸۰ مگاهرتز CW خريداري شده از كمپاني بروكر كشور آلمان

 

مركز تحقيقات كاتاليست ها

مجوز احداث اين مركز در ارتباط با پروژه تحقيقاتي به نام تهيه كاتاليزورهاي مؤثر و پايدار در تبديل گاز سنتزي به اتيلن و پروپيلن به مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ ريال (دويست و هفتاد ميليون ريال) توسط مجري طرح جناب آقاي دكتر علي اكبر ميرزائي از واحد امور تحقيق و توسعه پتروشيمي در سال ۱۳۷۸ اخذ و هم اكنون در سه فاز تحقيقاتي فعال مي باشد:

۱- تهيه كاتاليست ها: كه به دو روش هم رسوبي (Coprecipitation method) و روش تلقيح صورت مي گيرد و با استفاده از فلزات عناصر واسطه به همراه افزايش پروموتورها و ساپورتهايي نظير سيليكا، آلومينا و زئوليتها تهيه مي شود.

۲- كاراكتريزاسيون كاتاليست ها: كه به روش هاي مختلف UV, XRF, BET, DSC, TGA, XRD انجام مي گيرد.

۳- تست و ارزيابي فعاليت كاتاليزورها: بدين منظور يك دستگاه ميكروراكتور آزمايشگاهي مجهز به چهار عدد MFC همراه با ترموكوپل هاي حرارتي، فشارسنجها، شيرهاي يك طرفه، فشارشكنها كه توسط لوله هاي استيلي به هم متصل گرديده اند طراحي شده و گازهاي مخلوط شده پس از عبور از يك كوره ديجيتالي به طول ۷۰ سانتيمتر كه در وسط آن بستر كاتاليزور تعبيه گرديده است هدايت و پس از انجام واكنش، محصولات خروجي وارد يك دستگاه GC Varian ۳۴۰۰ كه قادر به آناليز كيفي و كمي محصولات گازي و مايع مي باشد، مي گردد. از طريق ارتباط GC با كامپيوتر آناليز داده هاي GC به طور كامل صورت مي گيرد.

آزمايشگاه Stopped-Flow

آزمايشگاه آناليز XRD

آزمايشگاه آناليز XRF

آزمايشگاه NMR

آزمايشگاه UV/IR
آزمايشگاه GC و HPLC ,...