اخبار


آخرین اخبار

برگزاری کارگاه طیف سنجی پراش اشعه ایکس XRD

برگزاری کارگاه طیف سنجی پراش اشعه ایکس XRD

کارگاه طیف سنجی پراش اشعه ایکس XRD توسط سرکار خانم دکتر سانیا ساحلی در تاریخ 13 و 14 اسفند از ساعت 9:30 الی 13 در محل مجتمع فناوری و نوآوری سالن استارتاپ برگزار گردید.
دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی آلی

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی آلی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته شیمی گرایش آلی خانم فاطمه بنی اسدی در تاریخ شنبه 1402/12/12 ساعت 11:00 الی 13:00 در محل سالن کنفرانس مرکز آموزش های الکترونیکی برگزار خواهد شد. عنوان رساله: تهیه و شناسا...
دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته شیمی گرایش تجزیه خانم طاهره سرحدی در تاریخ دوشنبه 1402/12/7 ساعت 11:30 الی 12:30 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: امکان سنجی میکرو استخ...
دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته شیمی گرایش تجزیه آقای هاشم نارویی در تاریخ پنجشنبه 1402/12/10 ساعت 10:30 الی 11:30 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: پايش كوركومين درنمو...
دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته بیوشیمی

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته بیوشیمی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته بیوشیمی خانم افسانه صیادی در تاریخ چهارشنبه 1402/12/9 ساعت 11:30 الی 12:30 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: شناسايي ژن‌هاي با بيان متفا...
دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته شیمی گرایش تجزیه خانم محبوبه قزاقی در تاریخ چهارشنبه 1402/12/9 ساعت 14 الی 15:30 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: امكان سنجي ميكرو استخ...
دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته شیمی گرایش تجزیه خانم شریفه هرمزی جنگی در تاریخ چهارشنبه 1402/12/9 ساعت 9:30 الی 10:30 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: تهيه يك حسگر ا...
دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته شیمی گرایش تجزیه خانم زکیه گنجعلی در تاریخ دوشنبه 1402/12/7 ساعت 12:30 الی 13:30 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: ارزیابی میکرو استخراج...
دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته شیمی گرایش تجزیه خانم نجمه سنجرانی در تاریخ پنجشنبه 1402/12/10 ساعت 8:30 الی 9:30 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: تعیین کریستال بنفش د...
دفاع از پايان نامه ارشد در رشته شیمی گرایش فیتوشیمی

دفاع از پايان نامه ارشد در رشته شیمی گرایش فیتوشیمی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در رشته فیتوشیمی خانم مینا نورالدینی در تاریخ چهارشنبه 1402/12/9 ساعت 8:30 الی 9:30 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: استفاده از طراحی آزمایشی، ...