اخبار


آخرین اخبار

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته فیتوشیمی

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته فیتوشیمی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در فیتوشیمی خانم محدثه جهانتیغ در تاریخ چهارشنبه 1401/11/26ساعت 11:30 در کلاس 36 دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: سنتز زیستی نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره آبی ب...
دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در گرایش فیتوشیمی

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در گرایش فیتوشیمی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در فیتوشیمی آقای امیر حسین ژاسم در تاریخ یکشنبه 1401/11/30 در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: فیتوسنتز نانوذرات دو فلزی نقره اکسید آهن به وسیله عصاره...
دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی معدنی

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی معدنی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در شیمی معدنی خانم سمیرا آزوغ در تاریخ یکشنبه 1401/11/30ساعت 9:30 صبح در سالن سمعی بصری برگزار خواهد شد. عنوان رساله: تهیه و شناسایی کمپلکس های Niو Cuو Zn و تهیه نانوذرات آن ها ...
دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در گرایش شیمی آلی

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در گرایش شیمی آلی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در شیمی آلی خانم سمانه شجاعی سالم در تاریخ یکشنبه 1401/11/30ساعت 8 صبح در کلاس 35 دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: تهیه مشتقات 6،a8-دی هیدروپیریدو[2,3-d] پيريميدين ها...
دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در گرایش شیمی کاربردی

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در گرایش شیمی کاربردی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در شیمی کاربردی آقای مرتضی داوطلب در تاریخ چهارشنبه 1401/11/26ساعت 12 درسالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت MoS2@ NiO به عنو...
دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی آلی

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی آلی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در شیمی آلی آقای محمد پورامین در تاریخ دوشنبه 1401/11/24ساعت 12 درسالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: سنتز سبز دی هیدروپیرانو[2,3-c]پیرازولها توسط نانوذ...
دفاع از رساله دكتري در شیمی آلی

دفاع از رساله دكتري در شیمی آلی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در شیمی آلی سرکار خانم زهرا آویشی در تاریخ یکشنبه1401/11/26ساعت 12 درسالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: تهیه پیرانوکومارین ها، پیریدین ها وکومارین های چ...
سمینار کارشناسی ارشد در شیمی گرایش آلی

سمینار کارشناسی ارشد در شیمی گرایش آلی

به اطلاع می رساند سخنرانی خانم اسما نوتی زهی از گروه شیمی دانشکده علوم با موضوع <<Green Organocatalysts in Organic Chemistry>> در روز سه شنبه مورخ 1401/11/14 ساعت 9:30 در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار می گردد. ...
دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی کاربردی

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی کاربردی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در شیمی کاربردی آقای عباس شرفی در تاریخ شنبه 1401/11/19ساعت 12 درسالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: آنالیز و مدل سازی میکروپلاستیک ها در گرد و غبار منطق...
سمینار کارشناسی ارشد در شیمی گرایش فیتوشیمی

سمینار کارشناسی ارشد در شیمی گرایش فیتوشیمی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در فیتوشیمی خانم سمانه ناروئی در تاریخ دوشنبه 1401/11/26 ساعت 11:30 درسالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد. عنوان رساله: مهار خوردگی آهن با برخی از ترکیبات برگ...