موزه زمین شناسی


موزه زمین شناسی

این موزه از مهرماه سال  1398 به صورت رسمی تاسیس شده و شامل مجموعه نفیسی از  انواع فسیل ها ، کانی ها و همچنین سنگ هایی رسوبی، دگرگونی ، آذرین و گوهر های قیمتی می باشد. این مجموعه نفیس توسط اساتید، کارشناسان و دانشجویان گروه زمین شناسی از سال 1357 و از نقاط مختلف کشور جهت ارتقاء سطح کیفی دانشجویان گردآوری شده است. امکان بازدید برای عموم علاقه مندان به ویژه دانش آموزان فراهم می باشد.