پردیس بین المللی چابهار


معرفی

دانشگاه سيستان و بلوچستان با بيش از سه دهه تجربه موفق در آموزش عالي كشور در زمره سرآمدترين دانشگاههاي ايران محسوب و بعنوان دانشگاه مادر، جامع و توسعه يافته منشاء و طلايه دار آموزش عالي در استان پهناور سيستان و بلوچستان مي باشد. توليد علم، دانش فني و كارآفريني در سرلوحه اهداف اين دانشگاه قرار داشته كه تحقق آنها از طريق توسعه كمي و كيفي دوره هاي تحصيلي در مقاطع مختلف، بويژه تحصيلات تكميلي و ايجاد دوره هاي بين رشته اي برنامه ريزي گرديده است.

 

در ادامه موفقيت هاي چشمگير ملي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، با تاسيس پرديس بين المللي چابهار در سال ۱۳۸۷، رسالت ايفاي نقش در سطح بين المللي را نيز در دستور كار خود قرار داده است. هدف از تاسيس اين واحد، در چهارچوب سياست تجاري سازي علم و تبديل ايده به پديده، تربيت دانش آموختگاني با توانمندي لازم براي ادامه تحصيل و كار در عرصه بين المللي مي باشد. در اين واحد ضمن پذيرش دانشجو از داخل كشور، از طريق آزمون سراسري و بصورت نيمه متمركز، از داوطلبان خارج از كشور نيز ثبت نام بعمل مي آيد.

دوره هاي آموزشي پرديس بين المللي چابهار با استفاده از اساتيد برجسته داخل و خارج كشور و به زبان انگليسي برگزار مي گردند.