پردیس بین المللی چابهار


معرفی

دانشگاه سيستان و بلوچستان با بيش از سه دهه تجربه موفق در آموزش عالي كشور در زمره سرآمدترين دانشگاههاي ايران محسوب و بعنوان دانشگاه مادر، جامع و توسعه يافته منشاء و طلايه دار آموزش عالي در استان پهناور سيستان و بلوچستان مي باشد. توليد علم، دانش فني و كارآفريني در سرلوحه اهداف اين دانشگاه قرار داشته كه تحقق آنها از طريق توسعه كمي و كيفي دوره هاي تحصيلي در مقاطع مختلف، بويژه تحصيلات تكميلي و ايجاد دوره هاي بين رشته اي برنامه ريزي گرديده است. در ادامه موفقيت هاي چشمگير ملي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، با تاسيس پرديس بين المللي چابهار در منطقه آزاد چابهار در سال ۱۳۸۷، رسالت ايفاي نقش در سطح بين المللي را نيز در دستور كار خود قرار داده است. این پردیس در چارچوب تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد مصوبه هیأت امنای دانشگاه و بر اساس مفاد اساسنامه و ضوابط و مقررات مربوط به آن اداره می شود. پردیس بین المللی چابهار دانشگاه سیستان و بلوچستان به استناد اساسنامه خود اهداف مهمی را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است. مهمترین اهداف این پردیس عبارتند از: تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور مطابق استانداردهای بین المللی، گسترش آموزش عالی در مناطق آزاد و استفاده از همه ظرفیت های دانشگاه برای بین المللی شدن، ورود به عرصه رقابت بین المللی برای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و جذب دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی و ارتقای شاخص های علمی دانشگاه و توسعه مرزهای دانش. در حال حاضر حدود 143 دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد در مجموعه رشته های فنی و مهندسی، مدیریت و اقتصاد، علوم تربیتی و روان شناسی در پردیس بین المللی چابهار مشغول تحصیل هستند که از ظرفیت اساتید مبرز دانشگاه و دیگر امکانات آموزشی و رفاهی پردیس استفاده می نمایند و حدود 503 نفر تا کنون از این پردیس فارغ التصیل شده اند.