اعضای هیات علمی


هیات علمی

مجيد آذرنگ
شماره داخلی : 6337
شماره مستقیم : 31136337 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : majid@nitride.org.my , azarangmajid@gmail.com
عليرضا آقائي
شماره داخلی : 6334
شماره مستقیم : 31136334 54 98+
فکس : 31136343 54 98+
پست الکترونیک : aghaee@phys.usb.ac.ir
علي ابراهيمي
شماره داخلی : 6331
شماره مستقیم : 31136331 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : ebrahimi@chem.usb.ac.ir
علي احمدي
شماره داخلی : 6381
شماره مستقیم : 31136381 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : beniahmadi@yahoo.com
ناصر اسدی
شماره داخلی : 6340
شماره مستقیم : 31136340 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : naserasadi@science.usb.ac.ir
مجتبي اشهدي
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : mo_ashhadi@phys.usb.ac.ir
نيلوفر اكبرزاده تربتي
شماره داخلی : 6269
شماره مستقیم : 31132301 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : n.akbarzadeh@chem.usb.ac.ir
محمد انصاري فرد
شماره داخلی : 6269
شماره مستقیم : 31136269 54 98+
فکس : 33416586 54 98+
پست الکترونیک : m-ansarifard@chem.usb.ac.ir
ساسان باقري
شماره داخلی : 2986
شماره مستقیم : 31132986 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : sasan@hamoon.usb.ac.ir; sasan_bagheri@yahoo.com
محمدرضا بخشي محبي
شماره داخلی : 2986
شماره مستقیم : 33415348 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : m_bakhshi@science.usb.ac.ir
علیرضا بندانی
شماره داخلی : 6231
شماره مستقیم : 05431136231
فکس :
پست الکترونیک : Ar.bandani@usb.ac.ir
محمد بومري
شماره داخلی : 2984
شماره مستقیم : 09151412239
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : boomeri@sciences.usb.ac.ir
حبیب بیابانگرد
شماره داخلی : 2984
شماره مستقیم : 31132984 54 98+
فکس : 31132984 54 98+
پست الکترونیک : h.biabangard@science.usb.ac.ir
عبدالرضا پرتابیان
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : partabian_reza@Science.usb.ac.ir
رضا جهانشاهی
شماره داخلی : 31132718-054
شماره مستقیم : 09131790969
فکس :
پست الکترونیک : jahanshahireza@science.usb.ac.ir
نورالله حاضري
شماره داخلی : 6269
شماره مستقیم : 31136269 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : nhazeri@yahoo.com
سيدمصطفي حبيبي خراساني
شماره داخلی : 2424
شماره مستقیم : 31136315 54 98+
فکس : 33443391 54 98+
پست الکترونیک : smhabibi@chem.usb.ac.ir & smhabibius@yahoo.com
رضا حيدري
شماره داخلی : 6331
شماره مستقیم : 31136331 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : heydari@hamoon.usb.ac.ir
احمدرضا دارائی
شماره داخلی : 2973
شماره مستقیم : 31132973 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : daraei@phys.usb.ac.ir
حجت اله دانشمند
شماره داخلی : 2975
شماره مستقیم : 31132975 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : daneshmand@hamoon.usb.ac.ir
حاج عبدالمحمود داورپناه
شماره داخلی : 6870
شماره مستقیم : 31136870 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : A.M.DAVARPANAH@phys.usb.ac.ir
وحید دهقانی
شماره داخلی : 6335
شماره مستقیم : 31136335 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : vdehghani@phys.usb.ac.ir
عفت دهقانیان
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : dehghanian@chem.usb.ac.ir
محمود ذوالفقاری
شماره داخلی : 6337
شماره مستقیم : 31136337 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : mzolfaghari@phys.usb.ac.ir
ماشاالله رحمانی
شماره داخلی : 2662
شماره مستقیم : 31132662 54 98+
فکس : 05433446565
پست الکترونیک : Rahmani341@hamoon.usb.ac.ir
مجيد رشيدي هويه
شماره داخلی : 6313 , 6337
شماره مستقیم : 31136337 54 98+ ,31136313 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : rashidih@yahoo.com
عليرضا رضواني
شماره داخلی : 6249
شماره مستقیم : 31136249 54 98+
فکس : 33443388 54 98+
پست الکترونیک : ali@hamoon.usb.ac.ir
سوده زارع پور
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : szarepour@phys.usb.ac.ir
عليرضا سبحاني
شماره داخلی : 6337
شماره مستقیم : 31136337 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : a_sobhani@hamoon.usb.ac.ir
حميده سراواني
شماره داخلی : 6339
شماره مستقیم : 31136339 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : Saravani@chem.usb.ac.ir
عليرضا سردشتي
شماره داخلی : 2248
شماره مستقیم : 33447816 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : sardasht@hamoon.usb.ac.ir
دانیال سعادتمند
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : saadatmand.d@gmail.com
حميدرضا سلوكي
شماره داخلی : 6381
شماره مستقیم : 31136381 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : hrsoloki@science.usb.ac.ir
محمدحسين سنگتراش
شماره داخلی : 6351
شماره مستقیم : 33446565 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : sangtarash@science.usb.ac.ir
محبوبه سیاحی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : m_sayahi@phys.usb.ac.ir
حميدرضا شاطريان
شماره داخلی : 2592
شماره مستقیم : 31132592 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : hrshaterian@chem.usb.ac.ir
حمید شعبانی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : h.shabani@phys.usb.ac.ir
حيدرعلي شفيعي گل
شماره داخلی : 6337
شماره مستقیم : 31136337 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : shafiei@phys.usb.ac.ir
علی شهرکی
شماره داخلی : 6338
شماره مستقیم : 33452335 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : ashahraki@science.usb.ac.ir
مهدی شهرکی
شماره داخلی : 6339
شماره مستقیم : 31136339 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : mehdishahraki@chem.usb.ac.ir
ذیهاب صحبت زاده
شماره داخلی : 2437
شماره مستقیم : 05433447010
فکس : 05433431067
پست الکترونیک : z.sohbatzadeh@phys.usb.ac.ir
سیدعلیرضا علوی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : s.a.alavi@phys.usb.ac.ir
موسی علی احمد
شماره داخلی : 6337
شماره مستقیم : 31136337 54 98+
فکس : 31136337 54 98+
پست الکترونیک : aliahmad@phys.usb.ac.ir
علیرضا عینعلی
شماره داخلی : 6338
شماره مستقیم : 31136338 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : aeinali@science.usb.ac.ir
علی قاسمی
شماره داخلی : 6338
شماره مستقیم : 31136332 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : qasemi@science.usb.ac.ir
مصطفی قماشی
شماره داخلی : 2968
شماره مستقیم : 31132968 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : mostafa_ghomashi@yahoo.com
مهدی قنبری فردی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : Meghfardi@gmail.com
آرزو قهقايي
شماره داخلی : 6332
شماره مستقیم : 31136367 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : arezou@chem.usb.ac.ir
محمدنبي گرگيج
شماره داخلی : 2394
شماره مستقیم : 33446565 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : mngorgij@science.usb.ac.ir
پیمان گلچین
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : pgolchin@science.usb.ac.ir
میلاد لگزیان
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : m.lagzian@science.usb.ac.ir
محمدرضا محمدي
شماره داخلی : 6337
شماره مستقیم : 31136337 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : r_mohammadi@phys.usb.ac.ir
ملیحه محمدی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : mmohammadi@science.usb.ac.ir
عليرضا مدرسي عالم
شماره داخلی : 6331 , 6339
شماره مستقیم : 33431146 54 98+
فکس : 33450995 54 98+
پست الکترونیک : modaresi@chem.usb.ac.ir
علي اصغر مريدي فریمانی
شماره داخلی : 2986
شماره مستقیم : 09151412285
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : aamoridi@yahoo.com amoridi@science.usb.ac.ir
ملك طاهر مقصودلو
شماره داخلی : 6269
شماره مستقیم : 31136269 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : mt_maghsoodlou@yahoo.com
ابراهيم ملاشاهي
شماره داخلی : 6269
شماره مستقیم : 31136269 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک :
حسن منصوري ترشيزي
شماره داخلی : 6339
شماره مستقیم : 31136339 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : hmtorshizi@hamoon.usb.ac.ir
علي اكبر مهمان دوست خواجه داد
شماره داخلی : 6220
شماره مستقیم : 31136335 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : mehmandoost@phys.usb.ac.ir
علي اكبر ميرزائي
شماره داخلی : 6269
شماره مستقیم : 31136269 54 98+
فکس : 33447231 54 98+
پست الکترونیک : mirzaei@hamoon.usb.ac.ir
بهروز ناروئی
شماره داخلی : 6332
شماره مستقیم : 31136332 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : behrooz.naroei@yahoo.com
نسیم نعیمی
شماره داخلی : 6338
شماره مستقیم : 31136338 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : naeimi@science.usb.ac.ir
ميثم نوروزي فر
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33446565 54 98+
فکس : 33446888 54 98+
پست الکترونیک : mnoroozifar@chem.usb.ac.ir
علیرضا نوروزی
شماره داخلی : 2695
شماره مستقیم : 31132695 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : anowroozi@hamoon.usb.ac.ir
ناصر هاتفی کرگان
شماره داخلی : Group Tel: 6337
شماره مستقیم : Group Tel: 054 31136337
فکس : Group Tel/Fax: 054 33446565
پست الکترونیک : n.hatefi@phys.usb.ac.ir , n.hatefi@yahoo.com
محمد سعيد هادوي
شماره داخلی : 6337
شماره مستقیم : 31136337 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : hadavi@phys.usb.ac.ir
جعفر وليزاده
شماره داخلی : 6367
شماره مستقیم : 31136367 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : walisade@hamoon.usb.ac.ir
درمحمد کردي تمنداني
شماره داخلی : 6332
شماره مستقیم : 31136332 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : dor_kordi@yahoo.com
مسعود کيخوائي
شماره داخلی : 2250
شماره مستقیم : 05433446413
فکس : 05433446888
پست الکترونیک : kaykhaii@hamoon.usb.ac.ir
زهرا یاوری
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : z_yavari@chem.usb.ac.ir