برنامه های دانشکده در هفته پژوهش


برنامه های دانشکده در هفته پژوهش

برنامه های هفته پژوهش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - سال 1401

ردیف

نام و نام خانوادگی مدرس کارگاه / سخنران / اساتید راهنمای بازدید

عنوان کارگاه / سخنرانی / بازدید

گروه آموزشی

تاریخ برگزاری

ساعت

مکان

1

دکتر حامد ملا احمدیان

سخنرانی در خصوص تیم سازی و راه اندازی کسب و کار از دل دانشگاه

مهندسی برق و الکترونیک

شنبه 12/9/1401

12 تا 14

ساختمان کلاس ­ها  اتاق شماره 506

2

دکتر شهرام مهنا

کارگاه روش تحقیق

مهندسی مخابرات

شنبه  12/9/1401

دوشنبه  14/9/1401

15 تا 17

15 تا 17

ساختمان کلاس ­ها  اتاق شماره 506

3

دکتر سیدمسعود برکاتی                   

دکتر سید حامد ترابی

بازدید علمی از نیروگاه خورشیدی دانشگاه

مهندسی برق و الکترونیک

یکشنبه 13/9/1401

9 تا 12

نیروگاه خورشیدی دانشگاه

4

دکتر حمیده دشتی خویدکی

بازدید علمی از تاسیسات برج مراقبت فرودگاه زاهدان

مهندسی مخابرات

یکشنبه 13/9/1401

9 تا 12

فرودگاه زاهدان

5

دکتر نیک محمد بلوچ زهی

کارگاه آموزشی فیبر نوری

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دوشنبه  14/9/1401

15 تا 17

ساختمان کلاس ­ها اتاق شماره 506

6

دکتر سید مسعود برکاتی                   

سخنرانی در خصوص چالشهای توسعه انرژی های تجدید پذیر در استان

مهندسی برق و الکترونیک

سه شنبه  15/9/1401

12 تا 14

ساختمان کلاس ­ها اتاق شماره 506

7

دکتر شهرام مهنا

سخنرانی در خصوص انجام پروژه های بین المللی

مهندسی مخابرات

چهارشنبه 16/9/1401

12 تا 14

ساختمان کلاس ­ها اتاق شماره 506

8

دکتر سید حامد ترابی                   

سخنرانی در خصوص مروری بر نظریه تخمین ، فیلترینگ و شناسایی سیستم و کاربرد آن در سیستم های صنعتی

مهندسی برق و الکترونیک

چهارشنبه 16/9/1401

14 تا 16

ساختمان کلاس ­ها اتاق شماره 506

9

دکتر احمد خواجه                               دکتر سیدحامد ترابی

بازدید علمی از نیروگاه گازی زاهدان

مهندسی برق و الکترونیک

پنجشنبه  17/9/1401

9 تا 13

نیروگاه گازی زاهدان