امور دانشجویی


امور دانشجویی

دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیلان

 

 

مقطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

دانشجویان مشغول به تحصیل از ترم 3961تا کنون

805

372

66

دانشجویان فارغ التحصیل 1400

134

40

3

دانشجویان بین الملل

2

12

-

دانشجویان بین المللی فارغ التحصیل

1

6

-

 

 

 

 

 

 

تعداد رشته و گرایش جدید در سال 1400

 

ردیف

رشته و گرایش

1

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

 

دانشجویان اتباع خارجی مشغول به تحصیل در این دانشکده

رشته تحصیلی

مقطع

تعداد

علوم اجتماعی

کارشناسی

1

علوم سیاسی

کارشناسی ارشد

 

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

1