اطلاعیه های مهم

اخبار

ترمیم فضای آموزشی مجتمع کارگاهی دانشکده هنر و معماری توسط امور عمومی دانشکده هنر

ترمیم فضای آموزشی مجتمع کارگاهی دانشکده هنر و معماری توسط امور عمومی دانشکده هنر

با توجه به برگزاری بخشی از کارگاه های عملی دانشکده هنر و معماری با حداقل تعداد دانشجو و رعایت پروتکل های بهداشتی امور عمومی دانشکده در جهت بهینه سازی فضای آموزشی اقدام به تعویض کلیه ی سیم های برق کارگاه رنگرزی و همچنین ن...

آشنایی با گروه فرش

با توجه به ثبت نام غیر حضوری دانشجویان جدید الورود رشته فرش ، فایل پیوست جهت شناخت کلی دانشکده هنر و معماری و رشته فرش تنظیم گردیده است
آشنایی با گروه صنایع دستی

آشنایی با گروه صنایع دستی

  با توجه به ثبت نام غیر حضوری دانشجویان جدید الورود رشته صنایع دستی، فایل پیوست جهت شناخت کلی دانشکده هنر و معماری و رشته صنایع دستی تنظیم گردیده است.