اطلاعیه های مهم

اخبار

بیست خرداد روز جهانی صنایع دستی بر کلیه فعالان عرصه فرهنگ و هنر گرامی باد.

بیست خرداد روز جهانی صنایع دستی بر کلیه فعالان عرصه فرهنگ و هنر گرامی باد.

بیست خرداد روز جهانی صنایع دستی بر کلیه فعالان عرصه فرهنگ و هنر گرامی باد.
تعمیر و نصب کلیه دستگاه های تجهیزاتی مجتمع کارگاهی،توسط نیروهای مجتمع کارگاهی دانشکده هنر  و معماری

تعمیر و نصب کلیه دستگاه های تجهیزاتی مجتمع کارگاهی،توسط نیروهای مجتمع کارگاهی دانشکده هنر و معماری

تعمیر و نصب کلیه دستگاه های تجهیزاتی مجتمع کارگاهی، توسط نیروهای مجتمع کارگاهی دانشکده هنر  و معماری جهت آماده سازی سال تحصیلی جدید صورت پذیرفت.
بازدید جناب دکتر زمانیان معاونت مالی و پشتیبانی و جناب دکتر زراعتگری مدیر مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان از مجتمع کارگاهی دانشکده هنر و معماری

بازدید جناب دکتر زمانیان معاونت مالی و پشتیبانی و جناب دکتر زراعتگری مدیر مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان از مجتمع کارگاهی دانشکده هنر و معماری

بازدید جناب دکتر زمانیان معاونت مالی و پشتیبانی دانشگاه و همچنین جناب دکتر زراعتگری مدیر مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان از مجتمع کارگاهی دانشکده هنر و معماری به منظور بازدید از عملکرد و همچنین بررسی کمبود تجهیزات و مواد مصرفی مجتم...