اخبار

رویداد آموزش سفال و سرامیک

رویداد آموزش سفال و سرامیک

گروه صنایع دستی، فرش و هنر اسلامی با همکاری پردیس علم و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند:رویداد آموزشی سفال و سرامیکبا هدف افزایش توان مهارتی و اشتغال پذیری دانشجویان برای ورود به بازار کارمدرس" استاد سعید اکبری (مدر...
اجرای نقاشی دیواری با عنوان ( آیت) توسط گروه فرش، صنایع دستی و هنرهای اسلامی

اجرای نقاشی دیواری با عنوان ( آیت) توسط گروه فرش، صنایع دستی و هنرهای اسلامی

اجرای نقاشی دیواری با عنوان ( آیت) توسط گروه فرش، صنایع دستی و هنرهای اسلامیدر محوطه دانشگاه مهندسی شهید نیکبخت گروه مهندسی صنایع ، زیر نظر استاد دکتر ابوالقاسم نعمت شهربابکی توسط دانشجویان دانشکده هنر و معماری ، با استفاده از نقو...
کارگاه آموزشی دیوار نگاری با استفاده از نقوش اسلیمی و ختایی

کارگاه آموزشی دیوار نگاری با استفاده از نقوش اسلیمی و ختایی

گروه فرش، صنایع دستی و هنرهای اسلامی با همکاری پردیس علم و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف مهارت افزائی و آماده سازی دانشجویان برای ورود به بازار کار برگزار می کند:کارگاه آموزشی دیوار نگاری با استفاده از نقوش اسلیمی و ختای...