اخبار

محل برگزاری آزمون های پایان ترم 4002 ( نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400)

محل برگزاری آزمون های پایان ترم 4002 ( نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400) دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان واقع در راهرو طبقه اول دانشکده هنر  و معماری می باشد، همچنین دروس عمومی نیز در محل مرکز کامپیوتر مرحوم پرو...
محل برگزاری آزمون های پایان ترم 4002 (نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401)

محل برگزاری آزمون های پایان ترم 4002 (نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401)

محل برگزاری آزمون های پایان ترم 4002 (نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401) دانشکده هنر و معماری واقع در راهرو طبقه اول دانشکده هنر و معماری می باشد. همچنین دروس عمومی نیز در محل مرکز کامپیوتر مرحوم پروفسور محمد خشنودی و پروفسور پرویز ...
افتتاح نمایشگاه صنایع دستی (به مناسبت روز جهانی صنایع دستی)  با حضور هیأت رئیسه محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی (به مناسبت روز جهانی صنایع دستی) با حضور هیأت رئیسه محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان

 به اطلاع میر ساند نمایشگاه صنایع دستی کانون هنرهای تجسمی دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همکاری دانشکده هنر و معماری به مناسبت روز جهانی صنایع دستی و روز ملی فرش در تاریخ شنبه 21 خرداد ماه 1401 با حضور ریاست محترم دانشگاه...