اطلاعیه های مهم

اخبار

برگزاری جلسه مشترک امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشکده هنر و معماری

برگزاری جلسه مشترک امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشکده هنر و معماری

 جلسه مشترک امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان (جناب دکتر ناصری ) با هیأت رئیسه و اعضاء هیأت علمی دانشکده هنر و معماری در تاریخ 2اسفند ماه 1399 در محل نگارخانه دانشکده هنر برگزار گردید. هدف از برگزاری این جلسه معرفی پتا...
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه گروه پژوهش هنر

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه گروه پژوهش هنر

جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم فاضله خلیلی زحمتکش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری، به راهنمایی استاد دکتر زهرا حسین آبادی با موضوع (مطالعه نقش مایه های فرش سیستان از منظر نشانه شناسی) به تاریخ شنبه ...
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در هنر(آموزش تا کار آفرینی)

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در هنر(آموزش تا کار آفرینی)

گروه فرش و صنایع دستی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزار می کند: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در هنر(آموزش تا کارآفرینی) 8 اردیبهشت ماه 1400 آخرین مهلت ارسال مقالات: 20 اسفند 1399 آخرین مهلت ثبت ...