اخبار

سخنرانی دکترمرضیه قاسمی با عنوان: تزئینات معماری در حمام های قاجاری به مناسبت هفته پژوهش

سخنرانی دکترمرضیه قاسمی با عنوان: تزئینات معماری در حمام های قاجاری به مناسبت هفته پژوهش

سخنرانی دکترمرضیه قاسمی با عنوان: تزئینات معماری در حمام های قاجاری به مناسبت هفته پژوهش زمان: چهارشنبه 30 آذر ساعت 18الی20 سایت ثبت نام: https://tcr.usb.ac.ir
آئین تودیع و معارفه ریاست دانشکده هنر و معماری با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید

آئین تودیع و معارفه ریاست دانشکده هنر و معماری با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید

آئین تودیع و معارفه ریاست دانشکده هنر و معماری با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان جناب دکتر فرهاد شهرکی، دکتر فرید خلیفه لو مدیر روابط عمومی دانشگاه و همچنین جمعی از اعضاءمحترم هیأت علمی و کارکنان دانشکده هنر و ...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدپژوهش هنر (نوید اچگان)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدپژوهش هنر (نوید اچگان)

جناب آقای "نوید اچگان" دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر روز شنبه1401/09/26 ساعت 11/30 به صورت حضوری در محل نگارخانه دانشکده هنر از پایان نامه خود با عنوان "بررسی تأثیر سبک آبی و سفید چین در هنر سفالگری عصر صفوی ایران...