اخبار

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر سرکار خانم پریسا سجادی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر سرکار خانم پریسا سجادی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر پریسا سجادی در تاریخ 1402/6/29 ساعت 11 در سالن نگارخانه دانشکده هنر و معماریبرگزار خواهد شد. عنوان رساله: مطالعه شخصیت نگاری در کاشی های تصویری خانه های تاری...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد نقاشی سرکار خانم پونه یزدانی مقدم

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد نقاشی سرکار خانم پونه یزدانی مقدم

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد نقاشیپونه یزدانی مقدم در تاریخ 1402/6/28 ساعت 12/30 در سالن نگارخانه دانشکده هنر و معماریبرگزار خواهد شد. عنوان رساله: تعلیق در تشعیر فراقنامه سلمان ساوجی با رویکرد پدید...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد نقاشی سرکار خانم نسرین رشیدی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد نقاشی سرکار خانم نسرین رشیدی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد نقاشی سرکار خانم نسرین رشیدی با عنوان: پنجره های فضولی در نسخه مصور همای همایون با تأکید بر آیکونوگرافی اروین پانوفسکی- به راهنمائی استاد: دکتر محمد رضا حسنی زمان: 1402/04/04 ساعت: 11 الی 12/30...